Najczęściej pojawiające się pytania na infolinii

2005-05-10

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Już ponad 250 osób zadzwoniło na specjalny numer infolinii 499 25 25 i uzyskało poradę na temat leczenia oraz diagnozowania choroby POChP - Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Połowa dzwoniących osób skorzystała z możliwości zapisu na bezpłatne badania spirometryczne, a do wielu wysłane zostały poradniki o chorobie POChP.

Na pytania dzwoniących odpowiadali specjaliści chorób płuc ze Stowarzyszenia Pacjentów "Oddech", które w wyniku współpracy z firmą farmaceutyczną Adamed w ramach programu edukacyjnego "Głęboki Oddech" uruchomiło infolinię. Działająca od 16 marca tego roku infolinia ma na celu przede wszystkim niesienie pomocy i wsparcia chorym na POChP oraz edukację przyczyn i objawów choroby.

Osoby chore na POChP, bardzo często nie uświadamiają sobie swej choroby, która nieleczona jest śmiertelna. Jedynie wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia, a przede wszystkim zaprzestanie palenia papierosów, może zatrzymać jej rozwój.

"Bardzo często pojawiające się na infolinii pytania takie jak: co należy jeść by nie zachorować na POChP, czy też gdzie można wykonać przeszczep płuc potwierdzają, że istnieje bardzo mała świadomość istoty choroby POChP. Jak pokazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP jedynie 6% Polaków przyznaje, że zna termin POChP, a aż 67% Polaków nie wie, że POChP to choroba śmiertelna. By ta sytuacja uległa zmianie należy edukować społeczeństwo o zagrożeniu chorobą, a przede wszystkim większy nacisk położyć na profilaktykę." - uważa prof. dr hab. Paweł Śliwiński, prezes Stowarzyszenia Pacjentów "Oddech".
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Najczęściej na infolinię dzwonią osoby w zaawansowanym stopniu rozwoju choroby POChP, które głównie pytają o metody leczenia i rehabilitacji oddechowej. 109 osób spośród wszystkich dzwoniących, skorzystało już z możliwości zapisania się na bezpłatne badanie spirometryczne, które sprawdza pojemność płuc i pozwala wykryć chorobę. Trwające około 5 minut badanie jest nieuciążliwe i całkowicie bezbolesne.

10% spośród dzwoniących to młode osoby, których bliscy są narażeni na wystąpienie choroby POChP. Padające najczęściej wtedy pytania to: jak należy postępować podczas choroby oraz w jaki sposób się leczy POChP. W takich przypadkach osoby dyżurujące na infolinii oprócz udzielania szczegółowych odpowiedzi, proponują wysłanie poradnika na temat choroby POChP, a w szczególnych przypadkach odsyłają dzwoniących po konsultację do lekarza, który podczas bezpośredniego kontaktu z pacjentem i po przeprowadzeniu badań może podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, która dotyka głównie palaczy, jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i jak wynika z szacunkowych danych choruje na nią około 2 milionów Polaków.

10 najczęściej pojawiających się pytań na infolinii:

1. Czy POChP jest choroba uleczalną?
2. Jakie są metody leczenia i rehabilitacji POChP?
3. Kto oprócz palaczy jest zagrożony POChP?
4. Co znaczy słowo "obturacja"?
5. W jaki sposób poradzić sobie z poranną dusznością?
6. Co należy zrobić, gdy po wyjściu na dwór mroźne powietrze "odbiera" nam oddech?
7. Jak długo żyje się z POChP?
8. Na czym polega rehabilitacja oddechowa?
9. Jak mogę zapisać się na badania spirometryczne?
10. Czy badanie spirometryczne jest bolesne?


Infolinia dla chorych na POChP jest pierwszym etapem współpracy między Stowarzyszeniem "Oddech", a polską firmą farmaceutyczną Adamed w ramach Programu "Głęboki Oddech". Dzwoniąc w poniedziałki i środy między 9:00, a 12:00 oraz między 15:00, a 18:00 pod numer (22) 499 25 25 można uzyskać informacje na temat leczenia i diagnozowania POChP. Dzwoniący mogą dodatkowo uzyskać informacje o zapisach na bezpłatne badania spirometryczne, a także otrzymać bezpłatnie poradnik "POChP- pytania i odpowiedzi".

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) "Oddech" istnieje od 2003 r. Celem Stowarzyszenia jest walka z chorobą POChP poprzez edukację na temat zagrożeń i sposobów jej zapobiegania oraz prowadzenie na szeroką skalę badań spirometrycznych, które są podstawowym i bardzo prostym środkiem rozpoznawania tej choroby. Główne cele Stowarzyszenia Pacjentów "Oddech" to: upowszechnianie wiedzy o POChP i czynnikach jej ryzyka, popularyzacja zasad postępowania w POChP, niesienie pomocy chorym na POChP i ich rodzinom, podejmowanie działań na rzecz ochrony praw chorego na POChP.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed. Koordynatorem programu jest prof. dr hab. med. Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Stachera
tstachera@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed