Dzieci zagrożone chorobą POChP

2005-06-01

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W Polsce aż 60% dzieci to bierni palacze, a co trzecia ciężarna Polka pali papierosy - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. "Chrońmy zdrowie niewinnych przed dymem tytoniowym" - apeluje do palących rodziców Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na Rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc prof. dr hab. Jan Zieliński. Na POChP rocznie umiera 14 tysięcy Polaków, w tym aktywni i bierni palacze papierosów.

Warszawa, 1 czerwca 2005r. - Problem szkodliwości palenia dotyczy nie tylko tych, którzy dobrowolnie palą papierosy. Również wszystkich tych, którzy przebywając w towarzystwie osób palących stają się biernymi palaczami. Szczególnie niebezpieczny jest fakt, iż biernymi palaczami stają się dzieci, u których dochodzi wówczas do poważnych uszczerbków na zdrowiu. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia około trzech milionów dzieci w wieku do 14 lat żyje w rodzinach, w których pali się papierosy. Z tego 100 tys. dzieci staje się biernymi palaczami już w okresie prenatalnym.

"Najmniejsze nawet dawki nikotyny wpływają na obniżenie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, włączając w to czytanie, zdolności matematyczne, myślenie logiczne oraz wnioskowanie. Dzieci oddychają dużo szybciej niż dorośli i przez to wchłaniają o wiele więcej zanieczyszczeń. Przebywając w dymie, stają się płaczliwe i markotne, a gdy dorosną, o wiele częściej dotykają je choroby układu oddechowego." - ostrzega prof. dr hab. Jan Zieliński, Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na rzecz walki z POChP. "Nie wolno narażać zdrowia niewinnych niepalących. Jeśli rodzice przestaną palić przy dziecku będzie to najpiękniejszy prezent z okazji obchodzonego właśnie dnia dziecka." - podkreśla profesor.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Pod wpływem dymu tytoniowego, który wdychają zarówno aktywni jak i bierni palacze, rozwija się bardzo groźna choroba - Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, (w skrócie POChP), na którą choruje aż 2 miliony Polaków. POChP jest śmiertelna jednakże wystarczająco wczesne jej zdiagnozowanie oraz zaprzestanie palenia daje szansę na wyleczenie.

Najlepszym sposobem na wykrycie schorzenia jest poddanie się badaniu spirometrycznemu, które pozwala wykryć chorobę już w bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Na badanie spirometryczne powinni się zgłosić zarówno aktywni jak i bierni palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy, a także osoby cierpiące na przewlekły kaszel i mające trudności w oddychaniu.

"Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc" w skrócie POChP jest chorobą układu oddechowego. Charakteryzuje się narastającymi trudnościami w oddychaniu i stopniowo doprowadza do ciężkiej niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, a w konsekwencji do przedwczesnego inwalidztwa i śmierci. POChP jest chorobą częstszą niż rak płuc, są na nią narażone osoby palące papierosy, bierni palacze oraz osoby często przebywające w środowisku, w którym występuje duży poziom zapylenia lub zadymienia oraz obecność pyłów w powietrzu.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Stachera
tstachera@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed