POChP jesienią

2005-08-23

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
"Co roku na POChP umiera 15 tysięcy osób. By nie pogarszać tej statystyki należy SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ dbać o swoje zdrowie, bo zwykłe przeziębienie - może prowadzić do poważnych powikłań" - apeluje do chorych na POChP Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na Rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc prof. dr hab. Jan Zieliński.

Zbliżająca się jesień to czas przeziębień. Znane wszystkim objawy choroby, takie jak podwyższona temperatura, katar czy ból głowy są szczególnie niebezpieczne w przypadku osób chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc, astmę oskrzelową, czy też inne, rzadsze choroby dróg oddechowych. Organizm tych osób ma mniejszą zdolność obrony przed zakażeniami układu oddechowego, a przez to każde przeziębienie grozi zaostrzeniem choroby i niekorzystnie wpływa na stan ich zdrowia przez całą jesień i zimę.

"Osoby chore na POChP powinny unikać częstych zmian temperatury otoczenia, a zwłaszcza przemarznięcia i przemoczenia oraz starać się nie przebywać w otoczeniu kichających roznosicieli zarazków. Zmarznięcie, szczególnie, jeśli jest połączone z zmoknięciem głowy, powoduje ochłodzenie i skurcz naczyń krwionośnych w nosie i gardle umożliwiając wirusom zaatakowanie górnych dróg oddechowych i przeziębienie." - tłumaczy prof. dr hab. Jan Zieliński, Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na rzecz walki z POChP. "Wszystkim, nie tylko chorym na POChP zalecam uważne oglądanie prognozy pogody i przygotowanie odpowiedniego ubioru na chłodne dni." - podkreśla Profesor.

Poza unikaniem ryzyka infekcji układu oddechowego chorzy na POChP, powinni zaprzestać palenia tytoniu oraz dbać o sprawność fizyczną.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Jeśli już do niego dojdzie - zgłosić się na kontrolną wizytę lekarską. Oczekiwanie na samoistne ustąpienie dolegliwości w sytuacji, gdy może być potrzebny antybiotyk stwarza ryzyko wielotygodniowego nasilenia choroby. Dla chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc wskazane są szczepienia uodporniające: szczepienia przeciwgrypowe, powtarzane co roku jesienią oraz raz na 5-7 lat szczepienia przeciwpneumokokowe (przeciw bakterii, która jako jedna z najczęstszych wywołuje zakażenia układu oddechowego, w tym zapalenia płuc). Jednym z ważniejszych warunków utrzymania dobrej jakości życia chorego na przewlekłą chorobę obturacyjną jest dbanie o sprawność fizyczną. Należy, w miarę możliwości wynikających z zaawansowania choroby, utrzymywać jak największą aktywność ruchową (wskazane są spacery, jazda na rowerze, pływanie). Ważne są też ćwiczenia mięśni oddechowych, głównie przepony. Chorzy, w okresie bez nasilenia dolegliwości, powinni być zaznajomieni przez fizykoterapeutę z technikami skutecznego odkrztuszania i zapoznani z ćwiczeniami zwiększającymi siłę skurczu mięśni brzucha i przepony. Lepsza wydolność fizyczna pozwala lepiej przetrwać okres zaostrzenia choroby i nasilenia duszności.

"Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc" w skrócie POChP jest chorobą układu oddechowego. Charakteryzuje się narastającymi trudnościami w oddychaniu i stopniowo doprowadza do ciężkiej niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, a w konsekwencji do przedwczesnego inwalidztwa i śmierci. POChP jest chorobą częstszą niż rak płuc, są na nią narażone osoby palące papierosy, bierni palacze oraz osoby często przebywające w środowisku, w którym występuje duży poziom zapylenia lub zadymienia oraz obecność pyłów w powietrzu. POChP jest śmiertelna jednakże wystarczająco wczesne jej zdiagnozowanie oraz zaprzestanie palenia daje szansę na wyleczenie.

Najlepszym sposobem na wykrycie schorzenia jest poddanie się badaniu spirometrycznemu, które pozwala wykryć chorobę już w bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Na badanie spirometryczne powinni się zgłosić zarówno aktywni jak i bierni palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy, a także osoby cierpiące na przewlekły kaszel i mające trudności w oddychaniu.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Stachera
tstachera@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed