Chorzy na POChP powinni się zaszczepić

2005-10-18

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na Rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc prof. dr hab. Jan Zieliński apeluje do chorych na POChP, aby zaszczepili się przeciwko grypie. Grypa u chorego na POChP, szczególnie na ciężką postać choroby, jest zagrożeniem życia. W Polsce POChP jest czwartą przyczyną zgonów.

Zakażenie wirusem grypy w okresie jesienno-zimowym jest szczególnie niebezpieczne dla chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc. Dlatego w tym czasie chorzy na POChP powinni uważać na niebezpieczeństwo zachorowania. Jesienią i zimą groźne są również przeziębienia. Podwyższona temperatura, katar czy ból głowy to objawy, których nie powinny lekceważyć osoby chore na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc, astmę oskrzelową, czy też inne, rzadsze choroby dróg oddechowych. Organizm tych osób ma mniejszą zdolność obrony przed zakażeniami układu oddechowego, a przez to każde przeziębienie niekorzystnie wpływa na stan ich zdrowia przez całą jesień i zimę, a w konsekwencji grozi zaostrzeniem choroby.

Grypa u chorego na POChP, szczególnie na ciężką postać choroby jest zagrożeniem życia. Dlatego wszyscy chorzy na POChP powinni zaszczepić się przeciwko grypie. Najlepiej jest to zrobić w październiku" - apeluje prof. dr hab. Jan Zieliński, Krajowy Koordynator Programu "Głęboki Oddech" na rzecz walki z POChP. Jesień i zima są okresem, w którym przeziębienia występują najczęściej."Podobnie jest z przeziębieniami. Wirusy, które na początku atakują nos lub gardło, szybko przenoszą się do płuc, powodując zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Dlatego przeziębienia u chorych na POChP trwają 2-3 razy dłużej niż u zdrowych. Jedynym sposobem uniknięcia przeziębienia jest unikanie bliskiego kontaktu z osobą przeziębioną" - tłumaczy Profesor.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Chorzy na POCHP są bardziej narażeni na ryzyko przeziębienia, a co za tym idzie przeziębiają się częściej niż ludzie zdrowi, dlatego poza unikaniem ryzyka infekcji układu oddechowego, chorzy powinni zaprzestać palenia tytoniu, ale także dbać o sprawność fizyczną. Należy pamiętać, że wszelkie przeziębienia i infekcje wymagają konsultacji lekarskiej. W żadnym razie nie można bagatelizować objawów takich, jak: katar i ból gardła. Oczekiwanie na samoistne ustąpienie dolegliwości w sytuacji, gdy może być potrzebny antybiotyk stwarza ryzyko wielotygodniowego nasilenia choroby.

Chorzy na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc powinni skorzystać ze szczepień uodporniających:> szczepień przeciwgrypowych, powtarzanych co roku jesienią oraz szczepień przeciwpneumokokowych (szczepienia przeciw bakterii, która jako jedna z najczęstszych wywołuje zakażenia układu oddechowego, w tym zapalenia płuc), wykonywanych raz na 5-7 lat.

"Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc" w skrócie POChP jest chorobą układu oddechowego. Charakteryzuje się narastającymi trudnościami w oddychaniu i stopniowo doprowadza do ciężkiej niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, a w konsekwencji do przedwczesnego inwalidztwa i śmierci. POChP jest chorobą częstszą niż rak płuc, są na nią narażone osoby palące papierosy, bierni palacze oraz osoby często przebywające w środowisku, w którym występuje duży poziom zapylenia lub zadymienia oraz obecność pyłów w powietrzu. POChP jest śmiertelna jednakże wystarczająco wczesne jej zdiagnozowanie oraz zaprzestanie palenia daje szansę na wyleczenie.

Najlepszym sposobem na wykrycie schorzenia jest poddanie się badaniu spirometrycznemu, które pozwala wykryć chorobę już w bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Na badanie spirometryczne powinni się zgłosić zarówno aktywni jak i bierni palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy, a także osoby cierpiące na przewlekły kaszel i mające trudności w oddychaniu.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Truszkowska
itruszkowska@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed