Głęboki Oddech - podsumowanie 2005r.

2005-11-15

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Ponad 42 tysiące Polaków skorzystało z akcji bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji specjalistów chorób płuc w ramach Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc "Głęboki Oddech". Organizatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc we współpracy z polską firmą farmaceutyczną Adamed.

Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Wg badań przeprowadzonych przez TNS OBOP 94% Polaków nie zna terminu POChP. Obecnie choroba jest szóstą przyczyną zgonów na świecie, a w roku 2020 - szacuje WHO, POChP będzie trzecią przyczyną zgonów na świecie. W Polsce z powodu tej choroby umiera 15 tysięcy osób rocznie.

W tym roku w ramach Programu organizowane były akcje bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji ze specjalistami chorób płuc w całej Polsce. Od października 2004 do października 2005 przebadano ponad 42 tysiące Polaków.

Statystyki prowadzone od stycznia 2005r. pokazują, że w tym roku na badania spirometryczne i konsultacje z lekarzem specjalistą zgłosiło się ok. 26 tysięcy osób. 41% zbadanych miało nieprawidłowy wynik spirometrii i zostało skierowanych do konsultacji z lekarzem specjalistą. Ze statystyk wynika, że 40% osób z nieprawidłowym wynikiem spirometrii to osoby palące papierosy obecnie lub w przeszłości.

Wyniki potwierdzają opinię, że problem POChP dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wciąż jednak zauważalne jest częstsze występowanie POChP u mężczyzn - wśród palaczy jest ich o 23% więcej niż kobiet. Specjaliści chorób płuc prognozują jednak, że różnica ta będzie zanikała.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"Wśród palaczy wzrasta liczba kobiet. Wydaje się, że płuca kobiet są bardziej wrażliwe na dym tytoniowy niż płuca mężczyzn, dlatego problem POChP będzie coraz częściej dotyczył kobiet" - mówi prof. dr hab. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech"."Palenie jest główną przyczyną POChP. Zaprzestanie palenia zahamowuje chorobę" - dodaje profesor.

Badanie spirometryczne, któremu mogli poddać się mieszkańcy Polski to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru.

Do wykonania badania spirometrycznego zapraszani byli przede wszystkim palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

Wszyscy pacjenci, u których wynik badania spirometrycznego odbiegał od normy, bezpośrednio po badaniu mieli możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji lekarza specjalisty - pulmonologa.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Ocenia się, że dotyczy kilkunastu procent populacji. Podobnie jak nowotwory i choroby serca, POChP jest jedną z głównych przyczyn zgonów. Jednocześnie zadziwiająca jest przepaść między miejscem choroby wśród głównych zagrożeń epidemiologicznych a bardzo niską świadomością tego zagrożenia w społeczeństwie.

Główną przyczyną POChP jest wdychanie dymu tytoniowego, którego szkodliwy wpływ na zdrowie jest powszechnie znany. Dym tytoniowy powoduje uruchomienie złożonej kaskady reakcji, która doprowadza do uszkodzenia oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Często są to zmiany nieodwracalne. Najłatwiejszym sposobem na zahamowanie postępu choroby jest rzucenie palenia. Należy podkreślić, że POChP jest jedyną choroba odtytoniową, w której zaprzestanie palenia zahamowuje dalszy postęp choroby.

POChP jest chorobą, która we wczesnym etapie często przebiega bezobjawowo lub jej objawy są bardzo skąpe. Pierwszym symptomem jest zwykle kaszel, pojawiający się początkowo w godzinach rannych. W bardziej zaawansowanych okresach choroby kaszel występuje w ciągu całego dnia, a nawet w nocy. Późnym objawem jest duszność, która występuje prawie wyłącznie podczas wysiłku fizycznego. W miarę postępu choroby pojawiają się powikłania pod postacią niewydolności oddechowej i niewydolności serca. Powikłania te są głównymi przyczynami zgonu chorych na POChP.

Diagnostyka choroby rozpoczyna się od zebrania dokładnego wywiadu z pacjentem, podczas którego należy zwrócić uwagę na nałóg palenia tytoniu, a także narażenie na palenie bierne lub gazy i dymy w pracy. Następnie wykonywane jest rutynowe badanie lekarskie. We wczesnym stadium, gdy choroba jeszcze nie jest zaawansowana nie są stwierdzane istotne odchylenia od stanu prawidłowego. Kluczowe dla rozpoznania POChP jest wykonanie badania spirometrycznego. Jest to bardzo proste badanie dostarczające cennych informacji na temat funkcjonowania płuc.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Truszkowska
itruszkowska@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed