Głęboki Oddech w roku 2005

2005-12-09

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Program "Głęboki Oddech" w roku 2005 odpowiedział na potrzeby mieszkańców całej Polski. Dotarł również do małych miejscowości, gdzie dostęp do aparatury specjalistycznej oraz lekarzy specjalistów jest ograniczony. Dzięki temu już ponad 42 tysiące Polaków miało możliwość bezpłatnego zbadania swoich płuc.

W roku 2005 w ramach Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech" w całej Polsce organizowane były akcje bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji ze specjalistami chorób płuc. Badania spirometryczne odbyły się w największych miastach Polski, takich jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Szczecin, Poznań, Lublin, Łódź, Białystok, Wrocław oraz w mniejszych miastach, takich jak: Bydgoszcz, Olsztyn, Płock, Częstochowa, Sieradz. Najważniejsze jednak jest to, że Program dotarł do małych miejscowości, np. Łajsce, Dukla, Roźwienica, Polichna, Kleosin, Albigowa, Wilkołaz.

Misją Programu "Głęboki Oddech" jest walka z POChP. Jego realizatorzy prowadzą szeroko zakrojone działania edukacyjne i profilaktyczne - mówi prof. dr hab. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech". W małych miejscowościach dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony. Aby wykonać badanie spirometryczne mieszkańcy tych miejscowości muszą zwykle podróżować do przychodni w większych ośrodkach. Jest to duże utrudnienie i zdarza się, że osoby takie rezygnują z badania. Dlatego działanie Programu "Głęboki Oddech" jest tutaj szczególnie istotne - dodaje profesor.

W tym roku w ramach Programu organizowane były badania nie tylko w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej z udziałem konsultanta pneumonologa.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Organizatorzy postanowili wyjść poza mury przychodni i prowadzić działania profilaktyczne w miejscach publicznych. Dlatego też badania organizowane były w centrach handlowych oraz na molo w Sopocie. W okresie letnim uświadamialiśmy Polaków, że od troski o zdrowie nie ma wakacji. Dzięki wszystkim działaniom od października 2004 do października 2005 przebadano ponad 42 tysiące Polaków.

Statystyki prowadzone od stycznia 2005r. pokazują, że w tym roku na badania spirometryczne i konsultacje z lekarzem specjalistą zgłosiło się ok. 26 tysięcy osób. 41% zbadanych miało nieprawidłowy wynik spirometrii i zostało skierowanych do konsultacji z lekarzem specjalistą. Ze statystyk wynika, że 40% osób z nieprawidłowym wynikiem spirometrii to osoby palące papierosy obecnie lub w przeszłości.

Wyniki potwierdzają opinię, że problem POChP dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wciąż jednak zauważalne jest częstsze występowanie POChP u mężczyzn - wśród palaczy jest ich o 23% więcej niż kobiet. Specjaliści chorób płuc prognozują jednak, że różnica ta będzie zanikała.

Wśród palaczy wzrasta liczba kobiet. Wydaje się, że płuca kobiet są bardziej wrażliwe na dym tytoniowy niż płuca mężczyzn, dlatego problem POChP będzie coraz częściej dotyczył kobiet - mówi prof. dr hab. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech". Palenie jest główną przyczyną POChP. Zaprzestanie palenia zahamowuje chorobę - dodaje profesor.

Badanie spirometryczne, któremu mogli poddać się mieszkańcy Polski to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru.

Do wykonania badania spirometrycznego zapraszani byli przede wszystkim palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

Wszyscy pacjenci, u których wynik badania spirometrycznego odbiegał od normy, bezpośrednio po badaniu mieli możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji lekarza specjalisty - pulmonologa.

Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP - Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Obecnie choroba jest szóstą przyczyną zgonów na świecie, a w roku 2020 - szacuje WHO, POChP będzie trzecią przyczyną zgonów na świecie. W Polsce z powodu tej choroby umiera 15 tysięcy osób rocznie.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP). Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed. Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Truszkowska
itruszkowska@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355
design: republica nova
Adamed