POChP - choroba podstępna

2006-02-02

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Jedynie 10% ankietowanych przez TNS OBOP wymienia trudności w oddychaniu wśród przyczyn POChP. 8% kojarzy objawy choroby z kasłaniem. Tymczasem są to najczęstsze objawy POChP - przewlekłej śmiertelnej choroby układu oddechowego. Nie bez przyczyny też specjaliści nazywają ją chorobą podstępną.

POChP - Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to jedna z najgroźniejszych chorób układu oddechowego. Jednak z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że świadomość nt. choroby jest wciąż niska. Jedynie 10% ankietowanych wymienia trudności w oddychaniu wśród przyczyn POChP. 8% kojarzy objawy choroby z kasłaniem. Tymczasem są to najczęstsze objawy choroby.

POChP jest przewlekłą śmiertelną chorobą układu oddechowego. Choroba rozwija się podstępnie, jej przebieg jest skryty. Często zdarza się, że chory przez wiele lat nie odczuwa, że choroba rozwija się, a w jego organizmie zachodzą nieodwracalne zmiany.

W przypadku POChP proces zapalny i uszkodzenie tkanki płucnej wywołane są przede wszystkim przez wieloletnie narażenie na dym tytoniowy. Niestety osoba paląca nie zaobserwuje od razu zmian zdrowotnych. Zniszczenia w organizmie postępują powoli, ponieważ uruchamia mechanizmy obronne. Dlatego rozwój choroby pozostaje niezauważony. Dopiero pierwszym niepokojącym objawem może być tzw. duszność wysiłkowa. Jest to objaw, który pojawia się wyłącznie podczas wysiłku fizycznego. Chory odczuwa trudności w oddychaniu, uczucie zatykania i brak tchu. Objawy mogą być tak silne, że kontynuowanie wykonywanej czynności staje się niemożliwe. Konieczny jest odpoczynek. Wystąpienie duszności przy umiarkowanej aktywności fizycznej, np. przy wchodzeniu na schody, szybkim marszu jest wyraźnym symptomem, że w płucach dzieje się coś złego.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Sytuacja taka absolutnie nie może być zlekceważona - ostrzegają specjaliści chorób płuc. Powinni o tym pamiętać wieloletni palacze tytoniu. Jest to ważny sygnał, że zdolność płuc do zaopatrywania organizmu w tlen w sytuacjach obciążenia fizycznego uległa znacznemu zmniejszeniu. Jeżeli dodatkowo zdarzają się okresy kaszlu, np. porannego, koniecznie należy udać do lekarza. Niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przynajmniej podstawowej diagnostyki w kierunku POChP.

Lekarz skieruje pacjenta na specjalistyczne, ale powszechnie dostępne badanie, tzw. test spirometryczny. Jest to badanie, które pozwala na szybką ocenę czynności układu oddechowego.

Koordynator Programu "Głęboki Oddech" - prof. dr hab. Jan Zieliński wszystkich zaniepokojonych objawami prosi o odpowiedzi na pięć pytań umieszczonych poniżej:

1. Czy często się przeziębiasz, szczególnie w zimnych porach roku i masz wtedy "wilgotny kaszel"? TAK NIE
2. Czy pracujesz w zapylonym lub zadymionym pomieszczeniu? TAK NIE
3. Czy odczuwasz brak tchu (duszność) wchodząc na dwa piętra? TAK NIE
4. Czy palisz papierosy? TAK NIE
5. Czy ukończyłeś 40 lat? TAK NIE

Jeśli odpowiedziałeś "tak" na przynajmniej 2 z wymienionych wyżej pytań możesz być zagrożony lub być chory na POChP.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Wg badań przeprowadzonych przez TNS OBOP terminu POChP nie zna 94% Polaków. Obecnie choroba jest szóstą przyczyną zgonów na świecie, a w roku 2020 - szacuje WHO, POChP będzie szóstą przyczyną zgonów na świecie. W Polsce z powodu tej choroby umiera 15 tysięcy osób rocznie.

Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed