POChP zagrożeniem dla kobiet

2006-03-03

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Współczesne kobiety, mieszkanki przede wszystkim dużych miast spędzają czas głównie w pracy, gdzie przebywają w pomieszczeniach źle wentylowanych lub klimatyzowanych. Coraz częściej też sięgają po papierosa i stają się nałogowymi palaczkami. Coraz częściej więc zagrożone są Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP). Niepokojące są w związku z tym wyniki badań TNS OBOP, które pokazują, że jedynie 7% kobiet zna termin POChP - śmiertelnej choroby.

Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną wzrostu zachorowalności na POChP wśród kobiet jest rozpowszechnianie się nałogu palenia tytoniu. Współczesne kobiety w związku ze stresującym trybem życie sięgają po papierosy, a potem nie mają siły walczyć z nałogiem. Pamiętać jednak należy o tym, że palenie jest najczęstszą przyczyną zachorowania na POChP. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce odsetek palących kobiet wzrósł w ciągu ostatnich 30 lat z 18 do 23%. Dodatkowo prawdopodobieństwo wystąpienia POChP jest tym większe u kobiet, które pracują w pomieszczeniach źle wentylowanych lub klimatyzowanych.

POChP - Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to śmiertelna choroba płuc, która dotyka przede wszystkim palaczy. Jeszcze niedawno uważana była za chorobę mężczyzn, natomiast rozpowszechnienie nałogu paleniu u kobiet spowodowało, że liczba zachorowań w tej grupie się zwiększa. Potwierdzają to również statystyki badań Ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech". Wśród przebadanych osób palących z nieprawidłowym wynikiem spirometrii kobiet jest wciąż mniej niż mężczyzn. Różnica wynosi 23%, ale będzie się zmniejszać - prognozują specjaliści.

Rozprzestrzenianie się choroby przebiegało równolegle ze zmianami obyczajowymi.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Koordynator programu "Głęboki Oddech" - prof. Jan Zieliński zwraca uwagę, że to proces postępującej emancypacji spowodował, że kobiety coraz częściej sięgały po papierosa Niepokojący jest też fakt, że wśród kobiet liczba uzależnionych od tytoniu rośnie, podczas gdy u mężczyzn obserwuje się spadek liczby palących.

Jednocześnie badacze sugerują, że palenie tytoniu powoduje większe zahamowanie rozwoju płuc u kobiet niż u mężczyzn. Hipotezę tę potwierdziły badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Danii. Kobiety jednak mają większe trudności z zaprzestaniem palenia niż mężczyźni. Jednym z powodów może być obawa przed tyciem po zaprzestaniu palenia. Pozytywne jest natomiast to, że jeżeli kobieta chora na POChP przestaje palić, stan jej płuc szybciej ulega poprawie niż w przypadku mężczyzn.

Palaczki powinny wziąć pod uwagę, jak niebezpieczne dla płuc jest wdychanie dymu oraz to, jakie spustoszenie sieje on w pęcherzykach płucnych i jak bardzo uszkadza nabłonek dróg oddechowych. POCHP rozwija się podstępnie, nie dając żadnych objawów. Któregoś dnia może więc zaskoczyć fakt, że nagle podczas wysiłku fizycznego pojawia się duszność.

Zagrożone POChP są przede wszystkim kobiety palące papierosy i pracujące w zadymionych, źle wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach oraz cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku. Takie osoby powinny poddać się badaniu spirometrycznemu.

Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 0
design: republica nova
Adamed