Wciąż nieznana choroba

2006-06-05

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Na świecie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi obecnie około 600 mln ludzi. Co godzina umiera 250 z nich. W Polsce ok. 2 mln ludzi choruje na POChP. Jednak wg badań TNS OBOP 94% Polaków nie zna terminu POChP i niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to choroba śmiertelna. Dlatego Ogólnopolski Program "Głęboki Oddech" umożliwia nie tylko profilaktykę tej groźnej choroby, ale także prowadzi działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości istnienia POChP.

Co roku na świecie z powodu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc umiera 2,3 mln ludzi. W Polsce choruje ok. 2 mln ludzi, głównie palaczy. Prognozy dotyczące POChP są niepokojące. Szacuje się, że w roku 2020 stanie się ona trzecią po zawałach serca i udarach mózgu przyczyną zgonu na świecie. Mimo tego społeczna świadomość istnienia tej choroby jest niska. Badania TNS OBOP wykazują, że wśród chorób płuc najczęściej wymieniany jest rak płuca (56%). Prawie 50% respondentów mówi o gruźlicy, 16% podaje astmę, a 15% zapalenie płuc. Co ciekawe - aż 10% Polaków nie obawia się żadnej choroby płuc.

Dane statystyczne pokazują, że w USA na astmę cierpi 10,5 mln osób, a na POCHP prawie 16 mln. Aż 9 mln astmatyków otrzymuje lekarstwa na swoją chorobę, podczas gdy prawidłowo leczonych pacjentów z POCHP jest tylko 1,4 mln. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce.

POChP jest choroba podstępną. Często ludzie nie wiedzą, że są chorzy. Rozpoznanie stawiane jest późno, kiedy choroba jest w zaawansowanym stadium. O zagrożeniu tą śmiertelną chorobą powinni wiedzieć przede wszystkim palacze papierosów. Zaprzestanie palenia w każdym momencie jest korzystne dla zdrowia, nawet u osób z zaawansowaną chorobą zerwanie z nałogiem łagodzi jej przebieg.
POChP jest chorobą, którą można łatwo i szybko zdiagnozować poprzez badanie spirometryczne.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Umożliwia ono wystarczająco wczesne wykrycie tej choroby i może umożliwić jej wyleczenie. Jest to nowoczesna metoda badania rezerw oddechowych płuc - wyjaśnia prof. Jan Zieliński, koordynator Programu "Głęboki Oddech". Badania spirometryczne powinni wykonać wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

Aby ułatwić dostęp do specjalistycznej aparatury realizatorzy Programu "Głęboki Oddech" organizują bezpłatne akcje badań spirometrycznych i konsultacji specjalisty w całej Polsce. Swoim zasięgiem Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 42 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed