Sprawdź sprawność swoich płuc

2006-09-11

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W roku 2005 POChP wykryto u co czwartego badanego w ramach programu "Profilaktyka POChP" finansowanego przez NFZ. Prof. Jan Zieliński zachęca do skorzystania z programów obejmujących bezpłatne badania spirometryczne, pozwalające wykryć tę groźną chorobę.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest najczęstszą w Polsce chorobą spowodowaną paleniem papierosów. Choroba trwa kilkadziesiąt lat i kończy się przedwczesną śmiercią z powodu niewydolności oddychania. Chorobę można rozpoznać wcześnie i zapobiec jej fatalnym następstwom sprawdzając sprawność swoich płuc za pomocą badania spirometrycznego.
Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Badania spirometryczne powinni wykonać wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

Badania spirometryczne można wykonać bezpłatnie w ramach prozdrowotnego programu "Profilaktyka POChP" finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program adresowany jest do palaczy papierosów w wieku 40-65 lat. Są oni zapraszani lub mogą sami zgłosić się do jednej z około 800 przychodni rejonowych lub lekarzy rodzinnych w całej Polsce, którzy podpisali z NFZ odpowiedni kontrakt. W ramach programu wykonywane jest bezpłatne badanie spirometryczne oraz udzielana porada antynikotynowa. O adresy przychodni należy pytać w najbliższej przychodni lub w wojewódzkim oddziale NFZ.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
W roku 2004 w ramach programu zbadano 154 000 osób i u 18% badanych wykryto POChP. W 2005 roku do programu zgłosiło się 121 000 osób. POChP wykryto u 25%, czyli u co czwartego badanego.

"Badanie spirometryczne może uchronić przed inwalidztwem oddechowym w przyszłości. Na badanie powinni się zgłosić przede wszystkim palacze papierosów" - mówi prof. Jan Zieliński - Koordynator Ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech".
Z bezpłatnych badań można także skorzystać w ramach Programu "Głęboki Oddech". We wrześniu i październiku odbędą się 72 akcje spirometryczne w całej Polsce. Organizatorzy zaplanowali je głównie w małych miejscowościach, gdzie dostęp do aparatury spirometrycznej i specjalistów chorób płuc jest zwykle ograniczony.

Informacja o organizowanych akcjach w regionie znajduje się na stronie internetowej www.glebokioddech.pl. Można tam także znaleźć podstawowe informacje o POChP i Programie. Na stronie dostępny jest także test spirometryczny, pozwalający określić, czy jest się zagrożonym POChP.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.
Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało prawie 50 tysięcy Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed