Skuteczność programów profilaktycznych POChP

2006-10-18

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
16% chorych na trwałe rzuciło palenie po wykryciu POChP za pomocą badania spirometrycznego i po udzieleniu porady antynikotynowej, natomiast wśród palaczy z prawidłowym wynikiem spirometrii zaprzestało palenia 12%. Takie są efekty działań profilaktycznych.

Warszawa, 18 października 2006 r. - W Polsce bezpłatne badania spirometryczne można wykonać m.in. dzięki Programowi Profilaktyczno-Edukacyjnemu "Głęboki Oddech" oraz programowi wczesnego rozpoznawania POChP.

Palacze papierosów w 10 miastach Polski wykonali badanie spirometryczne i udzielono im porady antynikotynowej. Po roku sprawdzono u nich aktualny stan nałogu.

Zbadano 3077 osób i stwierdzono, że wśród palaczy, u których rozpoznano POChP 16% trwale przestała palić. Wśród palaczy z prawidłowym wynikiem spirometrii 12% trwale przestało palić. Należy podkreślić, że palacze ci nie stosowali leków ułatwiających rozstanie się z nałogiem.

"Programy pozwalające rozpoznać POChP zaczynają przynosić owoce" - mówi koordynator Programu "Głęboki Oddech", prof. Jan Zieliński. "Im więcej osoby palące mają okazji do zbadania stanu swoich płuc, tym szansa na rzucenie przez nich palenia jest większa, a więc zagrożenie POChP jest mniejsze".

Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska z Bydgoszczy powtarzając poradę antynikotynową chorym, u których wykonała badanie spirometryczne i rozpoznała POChP, po 4 latach uzyskała trwałe zaprzestanie palenia u ponad 40% chorych.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
POChP jest powszechną, groźną i śmiertelną chorobą. Aby zmniejszyć zdrowotne i społeczne skutki choroby prowadzone są w Polsce różnego rodzaju programy profilaktyczne, pozwalające wykryć POChP za pomocą badania spirometrycznego.

Poza zmniejszeniem liczby ciężkich postaci choroby i zgonów z powodu POChP, zaprzestanie palenia przez wcześnie rozpoznanych chorych, powoduje obniżenie społecznych kosztów choroby.

W USA koszty bezpośrednie (leczenie) i pośrednie (utrata produktywności, świadczenia społeczne) POChP wynoszą 32 miliardy dolarów rocznie. Zmniejszenie chorobowości i umieralności z powodu POChP pozwoli zaoszczędzane na POChP fundusze przeznaczyć na leczenie innych chorób.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało prawie 50 tysięcy Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed