Podsumowanie działań Programu "Gęboki Oddech"
z okazji Światowego dnia POChP

2006-11-14

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Ponad 52 tysiące Polaków skorzystało dotychczas z akcji bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji specjalistów chorób płuc w ramach Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc "Głęboki Oddech". Ponad połowa przebadanych miała nieprawidłowy wynik spirometrii. Dzięki działaniom Programu ponad 200 publikacji edukacyjnych nt. POChP pojawiło się w mediach w tym roku w całej Polsce.

Warszawa, 14 listopada 2006 r. - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" powstał, aby wspomóc walkę z POChP. Ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia choroby. POChP jest podstępna, a zbyt późno wykryta prowadzi do śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w roku 2020 POChP będzie trzecią przyczyną zgonów na świecie. Co roku w Polsce z powodu tej choroby umiera 14 tysięcy osób.

W tym roku, tak jak w poprzednich latach, w ramach Programu organizowane były akcje bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji ze specjalistami chorób płuc w całej Polsce. Dzięki temu już ponad 52 tysiące Polaków poznało stan swoich płuc. W tym roku akcja skupiła się na dotarciu do mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest utrudniony.

Statystyki prowadzone w roku 2006 pokazują, że na badania spirometryczne i konsultacje z lekarzem specjalistą zgłosiło się ponad 10 tysięcy osób. Mimo szeroko prowadzonych w kraju działań profilaktycznych akcje Programu cieszą się dużym zainteresowaniem.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"W Polsce świadomość zagrożenia POChP jest wciąż niska, dlatego bardzo potrzebne są działania profilaktyczno-edukacyjne. Szczególnie nałogowych palaczy należy informować, że rzucenie palenia może zahamować chorobę, a nawet uchronić przed nią osoby bliskie. Żeby jednak nasze działania przyniosły efekt, należy je ciągle powtarzać. Staramy się to robić poprzez media" - wyjaśnia prof. Jan Zieliński, koordynator Programu "Głęboki Oddech".

Tylko w tym roku w prasie, radiu, telewizji i internecie pojawiło się ponad 200 materiałów prasowych dotyczących POChP. Dzięki zainteresowaniu mediów oraz działającej od początku istnienia Programu stronie internetowej www.glebokioddech.pl zainteresowani mogą dowiedzieć się o akcjach profilaktycznych oraz poszerzać swoją wiedzę na temat choroby. Chorzy na POChP dowiadują się, jak dbać o siebie zimą, na co zwrócić uwagę w diecie czy jak rozpoznać chorobę.

Wśród zbadanych 53% miało nieprawidłowy wynik spirometrii i zostało skierowanych do konsultacji z lekarzem specjalistą. Wiele osób z nieprawidłowym wynikiem spirometrii to osoby palące papierosy obecnie lub w przeszłości.

Wyniki badań po raz kolejny potwierdziły, że na POChP choruje wiele kobiet. Wciąż jednak zauważalne jest częstsze występowanie POChP u mężczyzn - wśród osób palących jest ich o 24% więcej niż kobiet. Specjaliści chorób płuc prognozują, że wśród chorych na POChP liczba kobiet będzie wzrastała. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba kobiet palących z nieprawidłowym wynikiem spirometrii zwiększyła się o 9%. Wśród kobiet palących nieprawidłowy wynik spirometrii miało 42%, a wśród mężczyzn 66%.

Palenie papierosów przez kobiety jest szczególnie szkodliwe ze względu na stałe zatruwanie dziecka. Stwierdzono, że choć dwie trzecie kobiet rzuca palenie w ciąży, to po urodzeniu dziecka powraca do nałogu.

"Jest to niepokojący fakt, zwłaszcza, że u narażonych na dym papierosowy dzieci zmniejsza się odporność na infekcje dróg oddechowych i może to prowadzić w przyszłości do poważnych schorzeń" - mówi prof. Zieliński. "Dlatego w domach rodzin, mających małe dzieci, nie wolno palić! Palacze papierosów powinni zgłosić się na badanie spirometryczne."

Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Ocenia się, że dotyczy kilku procent populacji. Podobnie jak nowotwory i choroby serca, POChP jest jedną z głównych przyczyn zgonów. Jednocześnie zadziwiająca jest przepaść między miejscem tej choroby wśród głównych zagrożeń epidemiologicznych a bardzo niską świadomością tego zagrożenia w społeczeństwie.

Główną przyczyną POChP jest wdychanie dymu tytoniowego, którego szkodliwy wpływ na zdrowie jest powszechnie znany. Dym tytoniowy powoduje uruchomienie złożonej kaskady reakcji, która doprowadza do uszkodzenia oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Często są to zmiany nieodwracalne. Najłatwiejszym sposobem na zahamowanie postępu choroby jest rzucenie palenia. Należy podkreślić, że POChP jest jedyną choroba odtytoniową, w której zaprzestanie palenia zahamowuje dalszy postęp choroby.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pneumonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed