Większość lekarzy nie pali

2006-12-07

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Tylko 10% lekarzy chorób płuc w Polsce obecnie pali papierosy - wynika z ankiety dotyczącej palenia papierosów przeprowadzonej wśród uczestników tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Inicjatorem ankiety był Ogólnopolski Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech".

Podczas tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Opolu z inicjatywy Ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech" przeprowadzono ankietę dotyczącą nałogu palenia papierosów wśród 406 specjalistów chorób płuc.

Wyniki badań są bardzo optymistyczne. Tylko 10% lekarzy chorób płuc, w tym 12,7% mężczyzn i 8,8% kobiet, obecnie pali papierosy. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ niepalący lekarze nie tylko radami, ale i osobistym przykładem skłaniają palących pacjentów do zaprzestania palenia.

"Chyba w żadnym innym zawodzie świadomość, że palenie szkodzi nie jest tak duża jak wśród lekarzy" - mówi prof. Jan Zieliński - Koordynator programu "Głęboki Oddech". "W każdym kraju, w którym liczba palaczy papierosów stale się zmniejsza, pierwszą grupą, która przestawała palić byli lekarze, a wśród nich pierwszymi byli specjaliści chorób płuc" - dodaje profesor.

XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc odbył się w dniach 14-17 września w Opolu. Wzięli w nim udział wybitni naukowcy z dziedziny pneumonologii. Głównym partnerem edukacyjnym zjazdu była firma Adamed, partner Ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech", którego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed