W Polsce pali około 35% osób

2007-01-15

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W Polsce pali około 35% osób. To niepokojący fakt, zwłaszcza, że u chorych na POChP, palenie przyspiesza zgon. Aby im pomóc trzeba zwiększyć dostępność do specjalistycznego poradnictwa antynikotynowego i wprowadzić refundację leków pomagających rzucić palenie - apeluje prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech".

W Polsce, gdzie pali 35% osób, palenie to nadal problem społeczny. Nałóg palenia przyczynia się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Jedną z nich jest przewlekła obturacyjna chorób płuc (POChP). W POChP palenie jest główną przyczyną zachorowania. Dlatego bardzo niepokojące jest, że chorzy na POChP, którzy wiedzą, że palenie przyspiesza zgon, ciągle palą papierosy.

"Pocieszający jest fakt, że chorzy ci deklarują chęć zaprzestania palenia - mówi prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech". Aby im pomóc należy zadbać o większą dostępność do specjalistycznego poradnictwa antynikotynowego i wprowadzić refundację leków pomagających rzucić palenie, przepisywanych w tych poradniach."

Ważną rolę w procesie edukacji i poradnictwa pełnią lekarze chorób płuc. Optymistyczny pod tym względem jest fakt, że w Polsce tylko 10%* z nich pali papierosy. Istotne jest to również w kontekście europejskim.

"W 2000 roku w Szwecji i Wielkiej Brytanii paliło 6% lekarzy - mówi prof. Jan Zieliński. Polscy lekarze są, pod względem palenia, bliżej lekarzy tych dwu krajów niż lekarzy duńskich, wśród których paliło około 26%. W Szwecji, Wielkiej Brytanii i Danii pali odpowiednio około 20%, 30% i 40% społeczeństwa" - dodaje profesor.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
* na podstawie wyników ankiety dotyczącej nałogu palenia papierosów wśród 406 specjalistów chorób płuc przeprowadzonej podczas ubiegłorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Opolu z inicjatywy Ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech".

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji na temat badań udziela:
Izabela Sałamacha
isalamacha@onboard.pl
Anna Kowalska
akowalska@onboard.pl
ON BOARD Public Relations
01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
tel. (22) 321 51 00, fax (22) 321 51 01
design: republica nova
Adamed