Epidemia POChP

2007-02-20

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Koordynator Programu "Głęboki Oddech", prof. Jan Zieliński, przestrzega przed mogącą nastąpić epidemią POChP. Badania epidemiologiczne z różnych części świata (m.in. Japonii, Hiszpanii, Meksyku) zebrane i opracowane przez European Respiratory Journal pokazują, że przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to obecnie jedna z najgroźniejszych chorób układu oddechowego. W wielu krajach dotyka ona aż 10% populacji.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęściej występujących chorób w krajach rozwiniętych, a liczba chorych wciąż wzrasta. Badania epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia tej choroby przynoszą alarmujące dane.

W Hiszpanii i we Włoszech na POChP choruje około 10% dorosłych mieszkańców. W Japonii odsetek ten wynosi 11%. Podczas badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w 2002 roku POChP wykryto u 10,9% mężczyzn i 10,3% kobiet. Na tej podstawie można ocenić, iż w Polsce problem ten dotyka około 2 milionów dorosłych mieszkańców. Z kolei badania przeprowadzone w największych ośrodków miejskich Ameryki Południowej pozwoliły rozpoznać chorobę u 8% dorosłych mieszkańców Mexico City i aż 20% w Montevideo.

"Interesującym zjawiskiem wykrytym podczas badań jest demograficzny rozkład zachorowalności. Do niedawna POChP była chorobą mężczyzn. Głównie dlatego, że mężczyźni palili znacznie więcej papierosów niż kobiety. Jednak od około 30 lat obserwujemy, że coraz więcej kobiet zapada, a także umiera na POChP" - mówi prof. Jan Zieliński. W Hiszpanii i Japonii na jedną chorą kobietę przypada aż trzech chorych mężczyzn.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Natomiast we Włoszech i Skandynawii różnice w zachorowalności między kobietami i mężczyznami są niewielkie. "Jest to przypuszczalnie odzwierciedleniem kulturowych różnic zachowań - w Hiszpanii i Japonii papierosy pali znacznie mniej kobiet niż mężczyzn" - dodaje profesor.

W odpowiedzi na tak duże zagrożenie dla zdrowia społecznego w marcu ubiegłego roku został zawiązany międzynarodowy sojusz do walki z globalną epidemią POChP. Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD), działający pod auspicjami WHO, zachęca organizacje odpowiedzialne za zdrowie do zwiększania wysiłków w zwalczaniu tej powszechnie występującej śmiertelnej choroby.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Piasna
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: apiasna@onboard.pl
design: republica nova
Adamed