Bezpłatne badania spirometryczne w Warszawie

2004-09-27

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Od 2 października rusza akcja bezpłatnych badań spirometryczych i konsultacji lekarskich na terenie Warszawy. Akcja jest częścią ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc pt. "Głęboki Oddech", organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, we współpracy z polską firmą farmaceutyczną Adamed.

W Warszawie akcja bezpłatnych badań spirometrycznych rozpoczyna się 2 października w Przychodni na ulicy Stefana Batorego 31a. Zapisy prowadzone są pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800 700 001 czynnym w godzinach od 8.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku. Wszyscy pacjenci, u których wynik badania spirometrycznego będzie odbiegał od normy, będą mieli możliwość uzyskania bezpośrednio po badaniu bezpłatnej konsultacji lekarza specjalisty - pulmonologa.

Na bezpłatne badania spirometryczne oraz konsultacje pulmonologiczne zapraszają także inne warszawskie placówki zdrowotne, między innymi Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Ignacego Skorupki 6a. Szczegółowe informacje na temat terminów zapisów można uzyskać dzwoniąc pod podany powyżej numer infolinii.

Na badania spirometryczne powinni zgłosić się wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

"Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest chorobą śmiertelną - mówi prof. Jan Zieliński, pneumonolog i koordynator Programu "Głęboki Oddech" - Jednak wystarczająco wczesne wykrycie tej choroby może umożliwić jej wyleczenie. Współczesna medycyna dysponuje nowoczesną metodą rozpoznawania
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
POChP. Jest nią badanie spirometryczne, czyli badanie rezerw oddechowych płuc".
Dzięki badaniu spirometrycznemu możliwe jest wykrycie choroby już w bardzo wczesnym stadium. Badanie trwa około 5 minut i jest całkowicie bezbolesne. Polega ono na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Dzięki temu badaniu możliwe jest określenie rezerw oddechowych płuc, czyli ustalenie, czy pacjent choruje na POChP i w jakim stadium zaawansowania znajduje się choroba.

Bezpłatne badania spirometryczne w Warszawie zainaugurują ogólnopolską akcję badań spirometrycznych i konsultacji lekarskich, prowadzoną w ramach Programu "Głęboki Oddech". W ciągu dwóch pierwszych miesięcy akcja obejmie swoim zasięgiem 10 największych miast Polski.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Adamed - lider polskiego rynku leków nowej generacji, przeznaczonych dla wielu grup terapeutycznych, m.in. pulmonologii, kardiologii, ginekologii, psychiatrii i leczenia infekcji dróg moczowych. Firma jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze. W ciągu 2 lat badań w laboratoriach firmy opracowano 11 zgłoszeń patentowych na własne formuły leków. Firma ze 100 procentowym udziałem kapitału polskiego została utworzona w 1986 roku. Funkcję prezesa zarządu pełni obecnie Maciej Adamkiewicz.

Dodatkowych informacji udziela:
Wioletta Niżnik
wniznik@onboard.pl
ON BOARD Pubilc Relations
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 95
tel. (22) 6442343, fax (22) 6442355


design: republica nova
Adamed