Jak żyć z POChP - duszności

2007-03-30

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Koordynator Programu "Głęboki Oddech" prof. dr hab. med. Jan Zieliński, we współpracy z ekspertami Programu, opracował dla wszystkich chorych na POChP oraz ich bliskich cykl porad zatytułowany "Jak żyć z POChP", chorobą która dotyka blisko 2 miliony Polaków. Poniżej praktyczne informacje, które pomogą opanować główny objaw choroby, jakim jest duszność.

Dla chorego na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) duszność oznacza brak tchu połączony z niemożnością wykonania głębokiego oddechu. Jedną z przyczyn duszności jest utrudniona praca przepony, głównego mięśnia biorącego udział w oddychaniu. Zwykle duszność jest większa w godzinach porannych niż w pozostałych porach doby. "Jest ona najgorszym objawem POChP, a jej odczuwanie oznacza, że choroba jest już zaawansowana i wymaga stałego leczenia" - mówi prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech".

Kiedy duszność (brak tchu) pojawia się podczas wysiłku fizycznego, można podejrzewać, że jest to objaw Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Jak się zachować, aby w takiej sytuacji opanować duszność? Przede wszystkim należy przerwać wysiłek oraz odłożyć wszelkie przedmioty trzymane w rękach. Następnie, stojąc, należy oprzeć się rękami o poręcz krzesła lub krawędź stołu, pochylić nieco do przodu i powoli oddychać (nie głęboko) wciągając powietrze nosem, a wydychając ustami z wargami zwężonymi jak do gwizdania. Można też usiąść pochylając się ku przodowi i oprzeć wyprostowane ręce na kolanach. Duszność powinna ustąpić po kilku minutach.

Często duszność pojawia się u chorego poza domem, gdzie nie ma omówionych wyżej możliwości. Wtedy do oparcia się można wykorzystać ścianę domu lub inny przedmiot.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Należy oprzeć się o niego plecami, stanąć w niewielkim rozkroku, ręce oprzeć na biodrach i powoli oddychać, starając się jak najbardziej wydłużać wydech.

Takie naturalne metody pomagające opanowywać duszność u chorych na POChP są jedynie uzupełnieniem właściwej terapii farmakologicznej. Większość leków, jakie przyjmują chorzy na POChP, ma za zadanie zapobiegać właśnie odczuwaniu duszności i dlatego osoby, u których się one pojawiają, powinny udać się do lekarza w celu wykonania badania spirometrycznego i postawienia prawidłowej diagnozy. Jest ona szczególnie ważna, ponieważ uczucie duszności jest wspólnym objawem dwóch, często mylonych ze sobą chorób: POChP i astmy, a błędne rozpoznawanie astmy u chorego na POChP może doprowadzić do wielu powikłań. "Okazało się, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zbyt rzadko korzystają z badania spirometrycznego dla rozpoznania przyczyny duszności. Powoduje to rozpoznawanie astmy u chorego, który cierpi na POChP." - komentuje prof. Zieliński.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Piasna
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: apiasna@onboard.pl
design: republica nova
Adamed