Jak żyć z POChP - sposób na duszność

2007-05-07

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
POChP to choroba dotykająca blisko 2 mln osób. Uczucie duszności to jeden z głównych objawów choroby, który chorzy często nazywają brakiem tchu, ciężkim oddychaniem i niemożnością nabrania głęboko powietrza. Jest to jednak stan, nad którym można skutecznie zapanować, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie działania. W cyklu porad Jak żyć z POChP przedstawiamy technikę oddychania przez zwężone usta, która pozwala opanować dokuczliwą duszność.

Oddychanie przez zwężone usta jest najbardziej skuteczne podczas wykonywania wysiłku fizycznego- stwierdza prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech". Dodaje także, że niektórzy chorzy potrafią korzystać z tej techniki w sposób instynktowny, pozostali natomiast muszą się tego nauczyć.

Podstawową czynnością, charakterystyczną dla tej techniki jest nabieranie powietrza przez nos i wydychanie go przez usta. Bardzo istotne jest, żeby podczas wydychania usta były ułożone jak do gwizdania. Takie ułożenie ust stwarza mianowicie pewien opór dla wydychanego powietrza, dzięki czemu rozszerzają się małe oskrzela wspierając tym samym wydech. W ten sposób wydech ulega wydłużeniu ułatwiając jednocześnie opróżnienie pęcherzyków płucnych, co z kolei pozwala wciągnąć więcej powietrza do płuc przy następnym wdechu.

Niewątpliwie warto przyswoić sobie poszczególne czynności charakterystyczne dla tej metody, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej poradzić sobie z przykrym objawem duszności. Należy też pamiętać, że kiedy zauważymy oznaki charakterystyczne dla duszności trzeba zwrócić się do swego lekarza, ponieważ- jak zauważa prof. Zieliński- duszność jest najgorszym objawem POChP, a jej odczuwanie oznacza, że choroba jest już zaawansowana i wymaga stałego leczenia.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl
design: republica nova
Adamed