Rozedma - jeden z objawów POChP

2007-06-19

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc przyjmuje różne formy. Jedną z nich jest rozedma płuc. U części chorych na POChP przeważa rozedma, której głównym objawem jest duszność, pojawiająca się podczas wysiłku, znacznie ograniczająca sprawność fizyczną chorego. Najnowsze wyniki badań, ogłoszone na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Płucnego, który miał miejsce w dniach 19-23 maja br. dowodzą, że przy pewnym rodzaju rozedmy operacja, polegająca na usunięciu chorej części płuca, jest skuteczniejsza od rehabilitacji.

Amerykańscy naukowcy postanowili przeprowadzić te badania, ponieważ operacja jest kosztowna i niestety ryzykowna. Badania prowadzono przez kilka lat i celem ich było sprawdzenie czy nie uda się osiągnąć podobnych jak poprzez wykonanie operacji efektów w leczeniu rozedmy, stosując tańszą i bezpieczniejszą jednocześnie rehabilitację. Rehabilitacja polega na wykonywaniu przez chorego specjalnie opracowanego programu ćwiczeń fizycznych - wyjaśnia prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu "Głęboki Oddech".

Okazało się, że jeśli rozedma atakuje tylko część płuca, to można tę część chirurgicznie usunąć. Wycięcie chorej, nie pracującej części płuca, ułatwia pracę pozostałych, zdrowych części płuc. Ma to tym większe znaczenie, że przynosi choremu znaczną ulgę w duszności, jak również poprawia kondycję chorego na 2 do 3 lat. Postać rozedmy nadająca się do leczenia operacyjnego jest rzadka. Takie operacje wykonywane są również w Polsce - dodaje prof. Zieliński.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy

Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl
design: republica nova
Adamed