POChP i niska świadomość społeczeństwa

2007-07-24

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
POChP to choroba płuc, która jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, niesie za sobą ryzyko śmierci. Kilka lat temu przeprowadzono w Polsce badanie nad znajomością terminu przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Tylko 6% Polaków znało tę nazwę. Okazuje się jednak, że słaba społeczna świadomość istnienia bardzo częstej, utrudniającej życie i śmiertelnej choroby w Polsce nie jest odosobniona.

Podobnie niska świadomość czym jest POChP ma miejsce w Hiszpanii. Dowiodły tego badania przeprowadzone wśród 7 tysięcy Hiszpanów, w wieku powyżej 40 lat.* Termin POChP był znany przez 8,6% respondentów, czyli niewiele więcej niż w Polsce. Było tak, mimo, że 24% zapytanych osób miało główny objaw POChP- przewlekły kaszel- a część także duszność podczas wysiłku.

Te wyniki wskazują, że konieczne jest wzmożenie działań informujących o chorobie w mediach, mówienie o jej objawach, sposobach leczenia, a także skutkach - stwierdza Profesor Jan Zieliński, Koordynator Projektu "Głęboki Oddech". Uświadamianie czym jest POChP poprzez media jest szczególnie istotne, ponieważ ankietowani Hiszpanie twierdzili, że głównym źródłem wiadomości o chorobie były właśnie media.

* Respiratory Medicine 2006;100:1973-1980
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl
design: republica nova
Adamed