Groźne stężenie powietrza w Warszawie

2007-10-01

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W drugiej połowie sierpnia ukazały się w prasie warszawskiej informacje dotyczące wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Warszawie. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń dwu zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego w powietrzu oznaczonego symbolem PM 10 i dwutlenku azotu.

Zanieczyszczenia te są szkodliwe dla zdrowia płuc, a szczególnie dla chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc(POChP) - wyjaśnia prof. Jan Zieliński, koordynator Programu "Głęboki Oddech". Pył zawieszony to pył o bardzo drobnych cząsteczkach, o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Unosi się w powietrzu, wdychany dostaje się w głąb płuc, drażni oskrzela, powoduje odczyn zapalny i zwiększone wydzielanie śluzu przez płuca. Natomiast dwutlenek azotu uszkadza bardzo delikatne komórki dróg oddechowych co ułatwia przenikanie do płuc bakterii i wirusów.

Jak powszechnie wiadomo jedną z przyczyn zanieczyszczeń w dużych miastach jest przede wszystkim duży ruch samochodowy. To również przyczyna opisanych wyżej zanieczyszczeń. Widoczny na ulicach samochodowy tłok niewątpliwie wpływa negatywnie na zdrowie naszych płuc. Jest jeszcze jedna przyczyna zwiększonego stężenia pyłu PM 10 i dwutlenku azotu, mianowicie ożywiony ruch budowlany. Dlatego też każdą wolną chwilę warto spędzić poza miastem, w bliskim kontakcie z przyrodą.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl
design: republica nova
Adamed