Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

2004-11-10

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Na całym świecie 17 listopada będzie obchodzony jako Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Aby zwrócić uwagę opinii publicznej na coraz większą częstotliwość występowania tej choroby zapraszamy na bezpłatne badania spirometryczne i konsultacje lekarskie, które odbywają się na terenie całej Polski. Akcja jest częścią ogólnopolskiego Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego "Głęboki Oddech" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne we współpracy z polską firmą farmaceutyczną Adamed.

Rozpoczęta na początku października w ramach programu "Głęboki Oddech" akcja bezpłatnych badań spirometrycznych cieszy się dużym zainteresowaniem. Na numer bezpłatnej infolinii 0-800 700 001 zadzwoniło już ponad 3 500 osób. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. To za jej pośrednictwem dokonywane są zapisy na badania. Wszyscy pacjenci, u których wynik badania odbiega od normy, mogą uzyskać bezpłatną konsultację lekarza specjalisty - pneumonologa. Daty i adresy przychodni, w których prowadzone są badania można znaleźć na stronie internetowej programu www.glebokioddech.pl

W Polsce na POChP choruje około 2 miliony dorosłych osób. Choroba ta znajduje się na 4. miejscu wśród głównych przyczyną zgonów. Co roku umiera na nią około 15 tysięcy osób. Niestety liczba ta stale rośnie.
"Szansą na wyleczenie jest wczesne wykrycie choroby. Możliwe jest to jedynie dzięki nowoczesnej metodzie, jaką stanowią badania spirometryczne. Ostatnio coraz więcej Polaków świadomych zagrożeń jakie niesie POChP, chętnie poddaje się tym badaniom, Światowy Dzień POChP jest doskonałą okazją, aby przypomnieć, że często jest to niezbędne minimum, które warto zrobić w trosce o swoje zdrowie" - mówi prof. Jan Zieliński, pneumonolog i koordynator programu "Głęboki Oddech".
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Na badanie spirometryczne powinni zgłosić się wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku. To bezbolesne i łatwe do wykonania badanie daje szansę uniknięcia znacznych kosztów, jakie wiążą się z późniejszym, długotrwałym leczeniem. Natomiast umożliwienie szerszego dostępu do badań spirometrycznych, które jest jednym z celów "Głębokiego Oddechu" oraz większa liczba osób poddających się leczeniu we wstępnym stadium choroby pomogą zmniejszyć skalę następstw POChP, których konsekwencją, w późnym okresie choroby, jest często stała tlenoterapia oraz liczne hospitalizacje.

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Adamed - lider polskiego rynku leków nowej generacji, przeznaczonych dla wielu grup terapeutycznych, m.in. pulmonologii, kardiologii, ginekologii, psychiatrii i leczenia infekcji dróg moczowych. Firma jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze. W ciągu 2 lat badań w laboratoriach firmy opracowano 11 zgłoszeń patentowych na własne formuły leków. Firma ze 100 procentowym udziałem kapitału polskiego została utworzona w 1986 roku. Funkcję prezesa zarządu pełni obecnie Maciej Adamkiewicz.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Rogowska, e-mail: brogowska@onboard.pl
Wioletta Niżnik, e-mail: wniznik@onboard.pl
On Board public relations
Tel: 22 644 23 43
Fax: 22 644 23 55
design: republica nova
Adamed