Bezpłatne konsultacje lekarskie dla pacjentów w ramach programu
"Głęboki oddech"

2009-04-20

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W ramach programu „Głęboki oddech” 15 kwietnia 2009 r. w całej Polsce rozpoczęła się akcja „POChP Screening Test”- konsultacje lekarskie dla pacjentów mające na celu zwiększenie wczesnego wykrywania POCHP i innych chorób obturacyjnych oraz warsztaty edukacyjne dla lekarzy.

Świadomość polskiego społeczeństwa na temat POChP jest znikoma. Co czwarty Polak po ukończeniu 40 r.ż. może być zagrożony POChP.¹ Polacy nie tylko nie znają terminu tej choroby, ale także lekceważą jej objawy. Przewlekły kaszel i duszności bywają mylone z astmą, rozstrzeniami oskrzeli ² czy niewydolnością serca. Jedynie lekarz może rozstrzygnąć jaka jest przyczyna tych objawów. Czy jestem zagrożona/y Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP)?

1. Czy palisz papierosy?
2. Czy jesteś biernym palaczem?
3. Czy często przebywasz w zadymionych, zapylonych pomieszczeniach?
4. Masz częste infekcje dróg oddechowych?

Jeżeli na jedno z powyższych pytań Twoja odpowiedź jest twierdząca powinieneś zgłosić się do lekarza i wykonać badanie spirometryczne.

¹Informacja opracowana na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, 2006 r.
² Rozstrzenie oskrzeli są to trwałe zmiany powstałe w następstwie uszkodzenia ściany oskrzela przez zmiany zapalne.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Bezpłatne konsultacje dla pacjentów

Rozpoznanie POChP w znacznej mierze oparte jest na wywiadzie, badaniu fizykalnym oraz wyniku spirometrii. Wcześnie rozpoznana POChP umożliwia skuteczne leczenie. Akcja konsultacji lekarskich „POChP Screening Test” jest skierowana przede wszystkim do pacjentów powyżej 40 r.ż., palących papierosy oraz narażonych na szkodliwe dymy, pyły i gazy. Plakatów informujących o konsultacjach należy szukać w przychodniach.

Edukacja lekarzy

Często zmieniające się wytyczne interpretacji wyników badań spirometrycznych, problemy w wyborze odpowiedniego sprzętu do badań oraz brak jasnych schematów postępowania w POChP sprawia, że lekarze pierwszego kontaktu mają trudności z rozpoznaniem choroby. Organizatorzy akcji „POChP Screening Test” zapraszają do aktywnego udziału w warsztatach edukacyjnych lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, lekarzy rodzinnych, zatrudnionych w Zakładach Opieki Zdrowotnej (w tym Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej) oraz lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub w ramach grupowej praktyki lekarskiej. Wszyscy zainteresowani otrzymają folder edukacyjny zawierający informacje na temat epidemiologii, etiologii, rozpoznawania oraz schematów postępowania w POChP.

Raport „POChP Screening Test”

Efektem akcji „POCHP Screening Test” będzie zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat POCHP oraz poprawa wczesnej diagnostyki tej choroby przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Charakterystyka POChP

POChP jest chorobą ogólnoustrojową, o ciężkim przebiegu. Jest nieuleczalna, a zbyt późno zdiagnozowana prowadzi do śmierci. Choroba niszczy układ oddechowy i w konsekwencji utrudnia lub - w ostatnim stadium - uniemożliwia oddychanie. Destrukcyjnie wpływa zarówno na oskrzela, prowadząc do ich przewlekłego zapalenia, jak i na płuca - wywołując rozedmę płuc. POChP najczęściej dotyka palaczy: dym papierosowy trwale uszkadza pęcherzyki płucne i osłabia cały układ oddechowy. Zbyt późno zdiagnozowana choroba prowadzi do trwałego uszkodzenia układu oddechowego, układu krążenia, a nawet do śmierci.

„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.
W ramach programu „Głęboki oddech” z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Więcej informacji na stronie: www.glebokioddech.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
On Board Public Relations
Ewa Marczyk - Chłopecka
tel. 0 509 366 042, emarczyk@onboard.pl
Iwona Siwek
tel. 0 22 321 51 28, isiwek@onboard.pl
design: republica nova
Adamed