Czwartkowe obiady Adamedowe

2009-03-05

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
W ramach programu „Głęboki oddech” od marca 2009 r. odbywają się „Czwartkowe Spotkania Adamedowe” dla lekarzy. Celem warsztatów jest edukacja personelu medycznego na temat poprawnej interpretacji wyników badań spirometrycznych.

Wczesne rozpoznanie choroby ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby osób cierpiących z powodu POChP. Badanie spirometryczne jest konieczne do rozpoznania POChP i astmy oskrzelowej. Organizator programu „Głęboki oddech” – polska firma farmaceutyczna Adamed – zaprasza lekarzy do udziału w warsztatach edukacyjnych nad którymi patronat objęło Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to śmiertelna choroba, która prowadzi do upośledzenia wymiany gazowej w płucach, a w konsekwencji do niedotlenienia organizmu. Schorzenie dotyczy przeszło 2 mln osób w Polsce. Szacuje się, że tylko 1/3 z tej liczby chorych jest zdiagnozowana.¹ Dlatego też prawidłowe przeprowadzenie badania i właściwa interpretacja wyników badania spirometrycznego jest kluczowa dla diagnozy lekarskiej oraz doboru odpowiedniej terapii farmakologicznej.

¹ Dane Narodowego Funduszu Zdrowia, 2006 r.

Warsztaty będą prowadzone przez wybitne autorytety z dziedziny pulmonologii, członków Komisji Akredytacyjnej Badań Spirometrycznych PTChP. Celem warsztatów będzie upowszechnienie standardów dotyczących spirometrii w zakresie m.in. wyboru sprzętu, wskaźników spirometrycznych oraz interpretacji wyników badań. Eksperci przeprowadzą wykład a następnie będą odpowiadać na pytania uczestników.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Pierwsze warsztaty odbyły się 5 marca w Warszawie. Następne spotkania zaplanowane są na 26 marca w Gorzowie Wielkopolskim, 2 kwietnia w Koninie i 23 kwietnia w Gdańsku. Do udziału w warsztatach zapraszają konsultanci medyczni firmy farmaceutycznej Adamed. Do końca roku zaplanowanych jest w sumie 9 podobnych spotkań w największych miastach Polski.

„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.
W ramach programu „Głęboki oddech” z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony. Więcej informacji na stronie: www.glebokioddech.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
On Board Public Relations
Ewa Marczyk - Chłopecka
tel. 0 22 321 51 00, 0 509 366 042, emarczyk@onboard.pl
Iwona Siwek
tel. 0 22 321 51 28, isiwek@onboard.pl
design: republica nova
Adamed