Badania spirometryczne

2009-12-21

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Nowy Rok to czas, kiedy stawiamy przed sobą nowe cele. Zadbaj o swoje zdrowie i do listy noworocznych postanowień dodaj wykonanie badania spirometrycznego.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest czwartą, po chorobach serca, nowotworach i wypadkach, przyczyną zgonów na świecie.¹ W Polsce choroba dotyczy ponad 2 milionów osób. Zaledwie 1/3 z nich jest zdiagnozowana. Statystyki pokazują, że chorzy lekceważą pierwsze symptomy choroby, traktując je jako objawy zmęczenia lub starzenia się. Zmniejszają w ten sposób szanse na jej rozpoznanie i odpowiednie leczenie.² Przewlekły kaszel i duszności to sygnały, które powinny skłonić do wizyty u lekarza pulmonologa. POChP jest chorobą, którą można rozpoznać wykonując badanie spirometryczne.

Na czym polega badanie spirometryczne?

Podczas badania spirometrycznego badany wykonuje kilka oddechów do spirometru³, który oblicza pojemności płucne (VC, FVC)4 oraz szybkość usuwania powietrza z płuc (FEV1)5. Otrzymane wartości odnosi do normy właściwej dla wieku, płci i wzrostu. Im bardziej oskrzela są zwężone, tym mniejsza będzie ilość powietrza wydmuchiwanego w pierwszej sekundzie natężonego wydechu (zmniejszenie FEV1), szczególnie w stosunku do pojemności życiowej (zmniejszenie FEV1/VC). Badanie spirometryczne jest podstawą do rozpoznania POChP i wskazuje, jakie leczenie powinno być zastosowane odpowiednio do stopnia zaawansowania choroby.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Kto powinien się przebadać?

Badaniu spirometrycznemu powinny poddać się przede wszystkim osoby z tzw. grup wysokiego ryzyka6. Są nimi:

1) Palacze
U 90% chorych na POChP choroba jest bezpośrednim następstwem nałogowego palenia tytoniu. Wdychany przez palaczy dym papierosowy zawiera około 200 szkodliwych dla organizmu substancji, które powodują zwężenie oskrzeli i rozedmę płuc. Z badania spirometrycznego powinny skorzystać nie tylko osoby ciągle palące, ale również byli palacze - jeżeli palili dłużej niż 10 lat – podkreśla prof. dr hab. Władysław Pierzchała, ekspert programu „Głęboki oddech”.

2) Bierni palacze
Pośrednie palenie – wdychanie dymu papierosowego z otoczenia, również przyczynia się do wystąpienia negatywnych objawów ze strony układu oddechowego. Bierne palenie prowadzi do takich samych problemów, jak palenie bezpośrednie - raka płuc, chorób układu krążenia. Powoduje też obturacyjne choroby płuc, takie jak POChP, zapalenie oskrzeli i astmę – dodaje prof. Pierzchała.

3) Osoby pracujące w stałym zapyleniu lub zadymieniu
Zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy powoduje długotrwałe wdychanie szkodliwych pyłów, gazów i dymów. Uszkadzają one układ oddechowy i prowadzą do powstania zmian zapalnych, które są przyczyną POChP .

4) Osoby często chorujące na zakażenia dróg oddechowych (wirusowe i bakteryjne)

Wynik badania spirometrycznego jest wskaźnikiem sprawności wentylacji płuc. W przypadku osób chorych na POChP regularne wykonywanie spirometrii ułatwia kontrolowanie stanu zdrowia i pomaga lekarzowi podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiedniej terapii.

1 Dane WHO z 2005 roku.
2 Dane Narodowego Funduszu Zdrowia z 2006 roku.
3 Spirometr - urządzenie pomiarowe służące do badania pojemności płuc.
4 VC (Vital Capacity) – pojemność życiowa; największa różnica objętości miedzy maksymalnym wdechem i maksymalnym wydechem; FVC (Forced Vital Capacity) – pojemność życiowa mierzona podczas natężonego wydechu.
5 FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second) – objętość powietrza wydychana w ciągu pierwszej sekundy natężonego wydechu.
6 Grupa wysokiego ryzyka – grupy najbardziej narażone na wystąpienie choroby.


„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.
W ramach programu „Głęboki oddech” z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 120 tysięcy Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Więcej informacji na stronie: www.glebokioddech.pl

Dodatkowych informacji udziela:
On Board Public Relations
Iwona Siwek
tel. 0 22 321 51 28, 602 308 854, isiwek@onboard.pl
design: republica nova
Adamed