POChP u kobiet

2004-12-14

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kobiety coraz częściej zapadają na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc - alarmuje Profesor Jan Zieliński, wybitny specjalista - pneumonolog, koordynator Ogólnopolskiego Programu "Głęboki Oddech". Tymczasem jedynie 7% kobiet zna termin POChP - wynika z badań TNS OBOP.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) czyli połączenie dwóch wcześniej dobrze znanych chorób - przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc, była tradycyjnie postrzegana jako choroba mężczyzn. Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną wzrostu zachorowalności na POChP wśród kobiet jest rozpowszechnianie się nałogu palenia tytoniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce odsetek palących kobiet wzrósł w ciągu ostatnich 30 lat z 18 do 23 procent.

"Rozprzestrzenianie się choroby przebiegało równolegle ze zmianami obyczajowymi - mówi Profesor Jan Zieliński, wybitny specjalista, koordynator programu "Głęboki Oddech" - Proces postępującej emancypacji spowodował, że kobiety coraz częściej sięgały po papierosa Niepokoi fakt, że, o ile wśród mężczyzn obserwuje się spadek liczby palących, o tyle wśród kobiet liczba uzależnionych od tytoniu rośnie, co powoduje równocześnie wzrost zachorowalności na POChP".

Jednocześnie badacze sugerują, że palenie tytoniu powoduje większe zahamowanie rozwoju płuc u kobiet niż u mężczyzn. Hipotezę tę potwierdziły badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Danii. Na niekorzyść kobiet przemawia dodatkowo fakt, że mają one większe trudności z zaprzestaniem palenia niż mężczyźni. Jednym z powodów może być obawa przed tyciem po zaprzestaniu palenia. Pocieszające jest natomiast to, że jeżeli kobieta chora na POChP przestaje palić, jej płuca zdrowieją szybciej niż płuca mężczyzny.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Najprostszą metodą pozwalającą rozpoznać Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc jest badanie spirometryczne. Trwa około 5 minut i jest całkowicie bezbolesne. Polega ono na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Dzięki temu badaniu, możliwe jest określenie rezerw oddechowych płuc, czyli ustalenie, czy badany choruje na POChP i w jakim stadium zaawansowania znajduje się choroba.

W ramach Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego "Głęboki Oddech", prowadzona jest na terenie całej Polski akcja bezpłatnych badań spirometrycznych i konsultacji lekarskich. Więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę internetową www.glebokioddech.pl

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Adamed - lider polskiego rynku leków nowej generacji, przeznaczonych dla wielu grup terapeutycznych, m.in. pulmonologii, kardiologii, ginekologii, psychiatrii i leczenia infekcji dróg moczowych. Firma jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze. W ciągu 2 lat badań w laboratoriach firmy opracowano 11 zgłoszeń patentowych na własne formuły leków. Firma ze 100 procentowym udziałem kapitału polskiego została utworzona w 1986 roku. Funkcję prezesa zarządu pełni obecnie Maciej Adamkiewicz.

Dodatkowych informacji udziela:
Wioletta Niżnik, e-mail: wniznik@onboard.pl
On Board public relations
Tel: 22 644 23 43
Fax: 22 644 23 55
design: republica nova
Adamed