POChP w zimie

2005-01-03

powrót do listy
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Zaostrzenie objawów związanych z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc bardzo często towarzyszy nadejściu zimy i występowaniu sezonowych infekcji - alarmuje Profesor Jan Zieliński, wybitny specjalista pneumonolog, koordynator Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego "Głęboki Oddech".

Zima jest dla chorego na Przewlekłą Obtuarcyjną Chorobę Płuc najtrudniejszym okresem w roku. Zimowa aura, silny wiatr oraz bardzo niskie temperatury intensyfikują u chorego trudności związane z oddychaniem. Płuca reagują wtedy kaszlem, a nawet dusznością, które są typowym objawem u chorych na POChP wychodzących z ciepłego mieszkania na dwór. Dlatego też chorzy powinni unikać wychodzenia z domu w czasie mrozów. Jeżeli jednak wychodzą powinni oddychać przez gruby szalik przesłaniający usta i nos.

Niektórzy chorzy na POChP mają trudności z oddychaniem przez nos z powodu skrzywienia przegrody nosowej lub innych chorób nosa, zdarza się także, że z powodu duszności towarzyszącej wysiłkowi związanemu z wyjściem z domu zaczynają oddychać przez usta - wtedy zimne powietrze dostaje się do płuc powodując duszności oraz poprzez ochłodzenie powierzchni oskrzeli ułatwia wirusom i bakteriom zaatakowanie płuc.

Drugim niebezpieczeństwem, które zagraża zimą chorym na POChP są infekcje zwane przeziębieniami. Przeziębienia czyli infekcje górnych dróg oddechowych są bardzo częste w porze zimowej przyjmując niekiedy charakter epidemii, zwłaszcza wśród dzieci. Chory na POChP powinien takich infekcji unikać. Przeziębienie , nieszkodliwe u młodego, zdrowego człowieka, może być groźne dla chorego na POChP jeśli z nosa lub gardła przenosi się do płuc.
o programie
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
"Dla chorych na POChP szczególnie groźna jest grypa- mówi Profesor Jan Zieliński - dlatego powinni oni unikać okresie zimowym bliskiej styczności z innymi ludźmi na przykład w środkach komunikacji miejskiej lub innych miejscach publicznych. Każda infekcja może spowodować u chorego na POChP zarówno zaostrzenie objawów choroby jak i groźne powikłania"

Wszyscy ci, którzy wraz z nadejściem zimy obserwują u siebie niepokojące objawy takie jak trudności w oddychaniu, duszności oraz wyższą podatność na infekcje powinni poddać się badaniu spiormetrycznemu, które jest nowoczesną i prosta metodą rozpoznawania POChP.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę internetową www.glebokioddech.pl

"Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z firmą Adamed.

Dodatkowych informacji udziela:
Wioletta Niżnik, e-mail: wniznik@onboard.pl
On Board public relations
Tel: 22 644 23 43
Fax: 22 644 23 55
design: republica nova
Adamed