Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" ma charakter ogólnopolski i zmierza do zwiększenia świadomości społecznej na temat choroby, jaką jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP). Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z  Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych naukowców, zajmujących się chorobami płuc, we współpracy z polską firmą farmaceutyczną Adamed.

Cele Programu "Głęboki Oddech":
  • Zwiększenie wiedzy Polaków o POChP
  • Uświadamianie społeczeństwa polskiego na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z POChP na tle innych chorób płuc
  • Edukowanie społeczeństwa o potrzebie wczesnego rozpoznawania choroby i podejmowania odpowiedniego leczenia
  • Stworzenie szerszego dostępu do badań profilaktyczno-diagnostycznych

W ramach programu, w miastach na terenie całej Polski trwa akcja bezpłatnych badań spirometrycznych oraz konsultacji lekarzy pulmonologów. Od października 2004 w ramach Programu zostało przebadanych ponad 100 tysięcy osób. Wszyscy, u których wynik badania był nieprawidłowy zostali poinformowani o konieczności dalszej diagnostyki i leczenia.

Akcji towarzyszy publikacja poradnika dotyczącego POChP (do chorych trafiło już 10 000 sztuk poradnika). Poradnik przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć więcej informacji na temat POCHP, metod jej leczenia i diagnozowania. Można go otrzymać podczas badania spirometrycznego.
b prasowe
kontakt
publikacje
testy
partnerzy
Poradnik został napisany przez koordynatora merytorycznego Programu "Głęboki Oddech", prof. Jana Zielińskiego - wybitnego specjalistę - pulmonologa.

W marcu 2005 roku uruchomiona została infolinia dla chorych na POChP, gdzie mogli zadzwonić mieszkańcy całej Polski by uzyskać informacje na temat leczenia i diagnozowania choroby. Informacji tych udzielali pracownicy Stowarzyszenia "Oddech" - specjaliści od POChP i chorób płuc. Dzwoniący pod numer infolinii mogli dodatkowo uzyskać informacje o zapisach na bezpłatne badania spirometryczne, a także otrzymać bezpłatnie poradnik "POChP- pytania i odpowiedzi" autorstwa prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego. Uruchomienie infolinii było efektem współpracy między Stowarzyszeniem "Oddech" a polską firmą farmaceutyczną Adamed, w ramach Programu "Głęboki Oddech".

design: republica nova
Adamed