Alergia – Epidemiologia

Epidemiologia - Alergia

Alergia występuję u 30 - 40% populacji Polski - tak wykazują najnowsze badania epidemiologiczne.

Ze względu na skalę problemu mówi się o „epidemii” chorób alergicznych.

Do chorób wynikających z mechanizmów nadwrażliwości zaliczamy między innymi:

Choroby dróg oddechowych – na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa cierpi aż 22% ogólnej populacji w Polsce. Częstość występowania w mieście jest dwa razy większa niż na wsi.

Choroby skóry – na atopowe zapalenie skóry cierpi 1,6% dorosłych i 4,7% dzieci. Współwystępowanie AZS i alergicznego nieżytu nosa (ANN) obserwowano w 26,2%, AZS, ANN i astmy w 9,1%, ANN i astmy w 14,6%. Jeżeli chodzi o pokrzywkę – objawy pokrzywki (kiedykolwiek) zadeklarowało 11,2% respondentów w wieku 15–74 lata. Spośród ogółu badanych 3,9% (34,8% osób z objawami pokrzywki) zadeklarowało, że był to pojedynczy epizod, 7,3% zaś, że objawy się powtarzały (65,2% osób z objawami pokrzywki). Płeć istotnie różnicowała wyniki. Wśród mężczyzn odsetek osób deklarujących objawy pokrzywki wyniósł 9,3%, a wśród kobiet 13%. Wiek badanych, ani miejsce zamieszkania nie różnicowały istotnie częstości występowania objawów pokrzywki. 

Alergie pokarmowe – badania epidemiologiczne prowadzone we wszystkich ośrodkach epidemiologicznych na świecie potwierdzają gwałtowny wzrost występowania alergii pokarmowych we wszystkich krajach i kontynentach. 

Najczęstszymi alergenami uczulającymi w weku rozwojowym (0-18 lat) były białka mleka krowiego, owoce cytrusowe, orzeszki ziemne.

 

 

 

U uczniów szkół podstawowych 10 pokarmów najczęściej wywołujących objawy niepożądane to w kolejności: mleko krowie – 5,19%, czekolada – 2,07%, nabiał – 1,96%, truskawki – 1,32%, jajo kurze – 1,01%, pomidory – 0,75%, kakao – 0,69%, orzechy nieokreślone – 0,56%, owoce nieokreślone – 0,5%, pomarańcze -0,45%.

Alergie na leki – w badaniach epidemiologicznych objawy nadwrażliwości na leki (bez szczegółowego zdefiniowania grup leków i rodzaju reakcji) zgłaszało 8,6% dorosłych i 8,9% dzieci.

Reakcje anafilaktyczne – występowanie tej zagrażającej życiu reakcji alergicznej u 8,4 na 100 000 mieszkańców Polski (8,4 kobiet i 7,9 mężczyzn). Wstrząs anafilaktyczny najczęściej raportowano u osób w wieku 25-50 lat. Najczęstszą przyczyną wstrząsu anafilaktycznego były użądlenia owadów błonkoskrzydłych, pokarmy oraz stosowane leki.

                   

 

 

 

 

 

 

Choroby alergiczne najczęściej rozwijają się u dzieci i młodzieży, a objawy kliniczne utrzymują się przez całe życie chorego co przekłada się na upośledzenie jakości życia pacjenta i jego rodziny, wpływa na wydajność nauki i pracy, ryzyko wielochorobowości w wieku podeszłym, przedwczesne zgony i stanowi istotne obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

 

Opracowane na podstawie:  http://www.wsse.katowice.pl/art,343,raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania, dostęp 15.05.2019r.


Adamed Logo