POChP – Epidemiologia

Epidemiologia - POChP

Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce wskazują, że na POChP choruje około 10% Polaków, którzy ukończyli 30 lat, to znaczy około 2 milionów osób.

POChP jest najczęstszą przewlekłą chorobą płuc prowadzącą do inwalidztwa chorobowego w Polsce.

POChP jest częstą przyczyną hospitalizacji stanowiąc 3,8% wszystkich przyjęć do szpitala i 25% przyjęć spowodowanych chorobami układu oddychania. Na POChP umiera w Polsce ponad 14 000 osób rocznie. Jest to czwarta z kolei główna przyczyna zgonu, po chorobach serca i naczyń, nowotworach oraz urazach i innych gwałtownych przyczynach zgonu. Podobnie dzieje się w większości rozwiniętych krajów świata.

Wydatki na leczenie chorych na POChP oraz koszty pośrednie (utrata produktywności, renty inwalidzkie, domy opieki) są wysokie. W USA, w 1997 roku, koszty bezpośrednie i pośrednie POChP wyniosły 24 miliardy dolarów co stanowiło 1,8% wszystkich wydatków na zdrowie. Koszty leczenia jednego chorego na POChP w USA wynoszą 1,5 tysiąca dolarów rocznie. W Wielkiej Brytanii wydatki w 1995 roku na jednego chorego na POChP wyniosły 781 funtów a na chorego na astmę 280 funtów.

W związku z postępującym charakterem choroby należy się spodziewać stopniowego i systematycznego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, u których już rozpoznano POChP. Dlatego wczesne rozpoznanie, i jak najszybsza modyfikacja stylu życia i wdrożenie właściwego leczenia mają tutaj kluczowe znaczenie. 

 

 

Źródło: Ministerstwo zdrowia, dostęp 05.04.2019; http://www.mz.gov.pl/wwwmz/indexmr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=0607


Adamed Logo