Czym jest astma?

Astma oskrzelowa jest chorobą o podłożu najczęściej zapalnym, która objawia się świstami oddechowymi, dusznością, uczuciem ucisku w klatce piersiowej i kaszlem.

Choroba ta ma zmienne natężenie objawów w czasie – u tej samej osoby w różnych porach dnia i nocy oraz w różnych warunkach środowiska może przebiegać z różną intensywnością. Wiele objawów choroby jest wywołanych skurczem oskrzeli o zmiennym nasileniu, co nazywamy obturacją – mówimy, że astma oskrzelowa należy do chorób obturacyjnych.

Jakie są przyczyny zachorowania na astmę oskrzelową?

Jednoznaczna przyczyna astmy jest nieznana. Na pewno skłonność do tej choroby jest uwarunkowana genetycznie. Opisano szereg tzw. czynników ryzyka, czyli okoliczności, w których czym jest astma? choroba występuje znacząco częściej, niż bez nich. Jeśli u rodziców dziecka stwierdzono astmę, atopowe zapalenie skóry lub inną alergię, to istnieje duże ryzyko, że dziecko może zachorować na astmę. O wystąpieniu choroby decyduje jeszcze szereg innych czynników. Najważniejsze z nich, to:

 • uczulenie na alergeny roztoczy kurzu domowego, sierści zwierząt (kota, psa), pyłków roślin,
 • palenie przez matkę tytoniu w okresie ciąży oraz narażenie dziecka na działanie dymu tytoniowego,
 • infekcje, szczególnie wirusowe (przede wszystkim wirusowe infekcje dróg oddechowych),
 • zanieczyszczenie środowiska.

Jakie są objawy astmy oskrzelowej?

Typowe dla astmy jest występowanie napadów duszności i kaszlu, często w nocy i nad ranem. Kaszel jest suchy, męczący, nie przynosi chorym ulgi. Pomiędzy napadami większość chorych nie odczuwa żadnych objawów. Objawy astmy występują samoistnie, szczególnie w nocy lub nad ranem, mogą być wywołane przez wysiłek, zdenerwowanie, towarzyszyć infekcjom dróg oddechowych, pojawiać się po kontakcie z alergenami.

Objawy astmy zaostrza:

 • kontakt z alergenami, na które pacjent jest uczulony (np. roztocze kurzu domowego, naskórek zwierząt, pyłki roślin),
 • zakażenia wirusowe i bakteryjne (szczególnie pneumokokowe),
 • dym tytoniowy,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • pleśnie,
 • wysiłek fizyczny,
 • stres,
 • warunki pogodowe (zimne powietrze, nagłe wahania temperatury, duża wilgotność powietrza).

Lekarz przy podejrzeniu astmy może zadać kilka pytań, na które warto być przygotowanym:

 1. Czy przeziębienia mają skłonność do przedłużania się powyżej 10 dni?
 2. Czy infekcje górnych dróg oddechowych „przechodzą” na zapalenie oskrzeli lub płuc?
 3. Czy występują lub nawracają napady świszczącego oddechu?
 4. Czy kaszel występuje w nocy lub nad ranem?
 5. Czy występuje świszczący oddech lub kaszel po wysiłku fizycznym?
 6. Czy występuje świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub kaszel w czasie pylenia roślin lub zanieczyszczenia powietrza (smog, dym tytoniowy)?

 

Ważnym punktem w stawianiu rozpoznania jest stwierdzenie u chorego czynników ryzyka, jak np. chorób alergicznych: alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek lub objawów nadwrażliwości na aspirynę czy czynniki, na które chory narażony jest w pracy.