Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu głębokioddech.pl. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem usług świadczonych przez Adamed zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

Kto decyduje o serwisie głębokioddech.pl?

Strona internetowa głębokioddech.pl jest własnością Adamed Pharma S.A., która jednocześnie jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających niniejszy serwis, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Adamed Pharma S.A w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte. 

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Adamed Pharma S.A.,  z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów – usługodawca serwisu głębokioddech.pl.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

Informujemy, że Adamed Pharma S.A. przetwarza jedynie dane konieczne do korzystania przez usługobiorców z serwisu głębokioddech.pl), tj.:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • specjalizacja
 • numer telefonu (opcjonalnie).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnie dla korzystania z Serwisu (w tym rejestracji i uzyskania dostępu do treści umieszczanych w Serwisie). Usługodawca może dokonać weryfikacji podanych przez Państwa w procesie rejestracji danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Państwa nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 1. realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu głębokioddech.pl, w tym rejestracją do serwisu i uzyskaniem dostępu do treści umieszczanych w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy; 
 2. realizacji umowy w formie niniejszego Regulaminu serwisu z Panią/Panem jako uczestnikiem konkursu organizowanego poprzez ww. serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy; 
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń – 7 lat (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.

Dokonując rejestracji w Serwisie, mogą Państwo dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres e-mail oraz wykonywanie połączeń na podany numer telefonu, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Administratora i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych: iod@adamed.com.

Jak skontaktować się z nami?

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@adamed.com, adres korespondencyjny: Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów). Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 1. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. “Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. “Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest możliwe pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.”

 


Adamed Logo