Czym jest POChP?

POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) to choroba układu oddechowego, która powoduje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Pomimo rosnącej liczby zachorowań oraz czwartego miejsca pod względem liczby zgonów na świecie, jedynie co czwarty Polak zdaje sobie sprawę z istnienia POChP i towarzyszących jej konsekwencji zdrowotnych.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc zaliczana jest obecnie do kręgu najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych – na tę przypadłość umiera dziś co czwarta osoba. To zarazem nieuleczalna choroba, do której powstania przyczyniamy się sami paląc tytoń. Około 20-30% palaczy to osoby z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.

Jakie są objawy POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest często mylona z astmą. Powodem pomyłek jest wspólny objaw dla obu chorób – uczucie duszności. POChP i astma to jednak dwie bardzo różne choroby. Błędne rozpoznawanie astmy u chorego na POChP może doprowadzić do wielu powikłań.

Objawy POChP:

  • problemy z wysiłkiem fizycznym
  • ucisk w klatce piersiowej
  • poranny kaszel
  • świszczący oddech
  • duszności

Jeżeli któryś z powyższych objawów nie jest Ci obcy, koniecznie skontaktuj się z lekarzem!

Jak leczyć POChP?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc zaliczana jest obecnie do kręgu najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych – na tę przypadłość umiera dziś co czwarta osoba. To zarazem nieuleczalna choroba, do której powstania przyczyniamy się sami paląc tytoń. Zahamowanie rozwój choroby jest więc możliwy dzięki zerwaniu z nałogiem. Aby jednak polepszyć jakość życia chorych stosowana jest właściwa terapia farmakologiczna. Leczenie ma jedynie charakter objawowy: jego celem jest poprawienie komfortu życia chorych przez łagodzenie objawów, poprawienie wydolności oraz zmniejszenie częstości zaostrzeń.

Każda terapia musi być indywidualnie dopasowana do potrzeb pacjenta leczenie POChP ma charakter przewlekły i postępujący. W zależności od stanu pacjenta oraz postępu choroby dawki oraz medykamenty dostosowywane są przez lekarza pulmonologa.

Lekami pierwszego zastosowania w terapii POChP są leki rozkurczające oskrzela. Pozwalają one pacjentowi na wzięcie głębszego oddechu oraz polepszenie wydolności wysiłkowej. W czasie długoterminowego leczenia używane są długo działające leki rozkurczające, w przeciwieństwie do leków działających krótko, używanych głównie do opanowywania stanów zaostrzenia duszności. W terapii POChP zastosowanie znalazły β2-mimetyki oraz leki przeciwcholinergiczne.

Niezależnie od leczenia farmakologicznego, chorym zalecana jest również rehabilitacja, która może poprawić wydolność wysiłkową oraz redukować liczbę zaostrzeń.