Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń

Sprawdź, co pyli w Twoim regionie!
Kalendarz
Region 1 Region 2 Region 3 Region 4
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
leszczynashowleszczynaleszczyna
olszashowolszaolsza
brzozashowbrzozabrzoza
topolatopolatopola
dąbdąbdąb
trawyshowtrawytrawy
babkababkababka
szczawszczawszczaw
pokrzywapokrzywapokrzywa
komosakomosakomosa
bylicashowbylicabylica
ambrozjaambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporiumcladosporium
alternariaalternariaalternaria
leszczynashowleszczynaleszczyna
olszashowolszaolsza
brzozashowbrzozabrzoza
topolatopolatopola
dąbdąbdąb
trawyshowtrawytrawy
babkababkababka
szczawszczawszczaw
pokrzywapokrzywapokrzywa
komosakomosakomosa
bylicashowbylicabylica
ambrozjaambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporiumcladosporium
alternariaalternariaalternaria
leszczynashowleszczynaleszczyna
olszashowolszaolsza
brzozashowbrzozabrzoza
topolatopolatopola
dąbdąbdąb
trawyshowtrawytrawy
babkababkababka
szczawszczawszczaw
pokrzywapokrzywapokrzywa
komosakomosakomosa
bylicashowbylicabylica
ambrozjaambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporiumcladosporium
alternariaalternariaalternaria
leszczynashowleszczynaleszczyna
olszashowolszaolsza
brzozashowbrzozabrzoza
topolatopolatopola
dąbdąbdąb
trawyshowtrawytrawy
babkababkababka
szczawszczawszczaw
pokrzywapokrzywapokrzywa
komosakomosakomosa
bylicashowbylicabylica
ambrozjaambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporiumcladosporium
alternariaalternariaalternaria
Stężenie niskie
Stężenie średnie
Stężenie wysokie

Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych w latach 1989 – 2020 przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja czerwiec 2020.

Aktualne prognozy pylenia na stronie alergen.info.pl

PUL/06339/06/20

Przypisy:
* Opracowanie merytoryczne: dr n. med. Jacek Gocki, specjalista alergolog. Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp.k.
Adamed Logo