Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń

Sprawdź, co pyli w Twoim regionie!
Kalendarz
Region 1 Region 2 Region 3 Region 4
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
leszczynaleszczyna
olszaolsza
brzozabrzoza
topolatopola
dąbdąb
trawytrawy
babkababka
szczawszczaw
pokrzywapokrzywa
komosakomosa
bylicabylica
ambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporium
alternariaalternaria
leszczynaleszczyna
olszaolsza
brzozabrzoza
topolatopola
dąbdąb
trawytrawy
babkababka
szczawszczaw
pokrzywapokrzywa
komosakomosa
bylicabylica
ambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporium
alternariaalternaria
leszczynaleszczyna
olszaolsza
brzozabrzoza
topolatopola
dąbdąb
trawytrawy
babkababka
szczawszczaw
pokrzywapokrzywa
komosakomosa
bylicabylica
ambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporium
alternariaalternaria
leszczynaleszczyna
olszaolsza
brzozabrzoza
topolatopola
dąbdąb
trawytrawy
babkababka
szczawszczaw
pokrzywapokrzywa
komosakomosa
bylicabylica
ambrozjaambrozja
cladosporiumcladosporium
alternariaalternaria
Stężenie niskie
Stężenie średnie
Stężenie wysokie

Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych w latach 1989 – 2020 przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja czerwiec 2020.

Aktualne prognozy pylenia na stronie alergen.info.pl

PUL/06339/06/20


Adamed Logo