Astma – Epidemiologia

Epidemiologia - Astma

Astma oskrzelowa jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą występującą u dzieci i u osób do 40. roku życia!*

Wyniki ogólnopolskich badań epidemiologicznych (ECAP) wykazały, że na astmę cierpi w Polsce 12% mieszkańców, czyli ponad 4 miliony osób, aż 75% z nich nie wie, że choruje na astmę oraz jest niewłaściwie leczona.*

Wg danych WHO na świecie na astmę choruje ok. 300 milionów osób. Pomimo wdrożenia do leczenia nowych leków, corocznie z powodu astmy umiera na świecie ok. 250 000 osób.

W Europie co godzinę z powodu astmy umiera jedna osoba.  Niestety w Polsce z powodu właśnie tej choroby co 6 godzin umiera człowiek, dając liczbę około 1500 zgonów rocznie.**

U większości (ok. 50%) pacjentów choroba nie jest wystarczająco kontrolowana – pacjenci borykają się z różnymi problemami, jak zaostrzenia, konieczność częstego używania leków doraźnych, częste wizyty u lekarza, czy pobyty w szpitalu. A to generuje rozmaitego rodzaju koszty – finansowe i pozafinansowe.

 

*Pneumonol. Alergol. Pol. 2014; 82, supl. 1: 1–10.

**Na podstawie: https://www.pta.med.pl/2009/05/czy-to-juz-koniec-dramatu-chorych-na-ciezka-astme-oskrzelowa, dostęp 15.05.2019 r.


Adamed Logo