Alergie bardzo powszechne

Liczba zachorowań na astmę rośnie. Ta choroba dróg oddechowych jest obecnie najczęściej występującym schorzeniem przewlekłym występującym u dzieci i dorosłych do 40. roku życia.

Jak pokazują wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polce), co dziesiąty Polak choruje na astmę, a w dużych miastach już co piąte dziecko boryka się z jej objawami. Odsetek zachorowań może być jeszcze większy, bowiem nie do rozpoznania w zakresie astmy oskrzelowej sięgają aż 70%.*

Jedną z głównych przyczyn występowania tej choroby są alergie, o które szczególnie łatwo wiosną, gdy w powietrzu aż roi się od alergenów. Ponad 40% badanych w programie ECAP wykazało dodatnią reakcję na powszechnie występujące substancje uczulające, a ze zmianami skórnymi zmaga się od 40 do 45% uczestników badania.

Do najczęściej występujących dolegliwości należą z kolei nieżyt nosa i astma, podczas gdy objawy świszczącego oddechu znalazły się na drugim miejscu. Mimo, że z objawami alergii dróg oddechowych chorzy borykają się przez większą część roku, to wyraźne zaostrzenie dolegliwości następuje wraz z rozpoczęciem okresu letniego.

Objawów alergii nie należy bagatelizować, bowiem przewlekłe, całoroczne nieżyty nosa aż 8-krotnie zwiększają ryzyko astmy.

 

*Opracowane na podstawie: Badanie ECAP: Alergologia polska 1 (2014) 10–18.