Skala mMRC przy POChP

Stopień nasilenia dolegliwości, szczególnie duszności u chorujących na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc określa się na podstawie różnych skal. Jedną z najczęściej wykorzystywanych jest zmodyfikowana skala nasilenia duszności (modified Medical Research Council). Określa ona, przy jakiej intensywności wysiłku pojawia się u chorego duszność i jakie jest jej nasilenie.

Uzyskanie 0-1 punktu w tej skali pozwala sklasyfikować badanego jako osobę o stosunkowo niewielkim nasileniu duszności.

Liczba punktów od 2 do 4 wskazuje na duże natężenie duszności i mała rezerwę, jeśli chodzi o wydolność wysiłkową.

„Zdobycie” konkretnej ilości punktów pozwala lekarzowi na ustalenie optymalnego leczenia.

Gleboki Oddech Tabelka (1) (1)