Sterydofobia – czym jest?

Sterydofobia to inaczej lęk przed stosowaniem leków sterydowych. Uważa się, że odkrycie sterydów w lecznictwie było jednym z najważniejszych odkryć medycyny XX wieku.

Sterydy lecznicze są jedną z najważniejszych grup leków przeciwzapalnych i przeciwalergicznych, są wykorzystywane w niemal wszystkich dziedzinach medycyny. Jednak dobrodziejstwa wynikające ze stosowania tej grupy leków przysłaniają czasami działania niepożądane, których jest niemało i czasem są nie do zaakceptowania, szczególnie wśród najmłodszych pacjentów. Najczęściej wymieniane są zahamowanie wzrostu, osteoporoza i związane z nią złamania kości, jaskra, zaćma lub zwiększone ryzyko powstania choroby wrzodowej. Aby jednak doszło do tak poważnych działań, sterydy musza być stosowane w wysokich dawkach i przez dłuższy czas. Minimalny okres stosowania, po którym wzrasta ryzyko poważnych działań niepożądanych, to ok. 2 tygodnie.

Sterydy lecznicze nie są jednorodną grupą związków. Możemy wyróżnić co najmniej dwie grupy:

1. Pierwsza zawiera związki stosowane ogólnie (np. doustnie) – to substancje takie, jak np. prednizon, prednizolon – przyjmuje się je zazwyczaj w dużych dawkach, rzędu kilku, a nawet kilkuset miligramów na dobę. Łatwo wchłaniają się z przewodu pokarmowego i w dużych ilościach przedostają się do krążenia. Wywierają działanie na cały organizm.

2. Do drugiej grupy należą sterydy podawane miejscowo, zazwyczaj donosowo lub wziewnie – czyli, do dróg oddechowych. Do najczęściej wykorzystywanych w lecznictwie substancji należą budezonid, flutykazon, czy mometazon. Podawane dawki mierzy się w mikrogramach. Ponadto ich wchłanianie z dróg oddechowych jest minimalne, nawet znacznie poniżej 1%. Dzięki temu właściwie nie działają ogólnie, w praktyce pozbawione są również niepożądanych działań, całego „zła”, jakie przypisuje się grupie sterydów.

Sterydofobia jest więc zjawiskiem związanym z niedoinformowaniem pacjentów i/lub ich rodziców i fałszywym przekonaniem o wysokiej toksyczności każdej formy tej terapii. Leczenie preparatami miejscowymi jest bezpieczne i może być prowadzone skutecznie przez wiele lat.