Jakie badania powinno się wykonać u pacjenta z podejrzeniem astmy, aby wykluczyć lub potwierdzić chorobę?

Podstawowym badaniem czynnościowym układu oddechowego pomagającym potwierdzić lub wykluczyć chorobę jest spirometria. To dość proste i niebolesne badanie, ale wymagające wysiłku, zaangażowania i współpracy pacjenta oraz personelu wykonującego.

Po badaniu spirometrycznym lekarz może jeszcze dodatkowo zlecić wykonanie tzw. próby rozkurczowej, polegającej na podaniu wziewnie krótkodziałającego leku rozszerzającego oskrzela. Odpowiednio silna reakcja na lek rozkurczowy pomaga potwierdzić rozpoznanie.

Inną, często wykonywana próbą jest tzw. próba prowokacyjna. Pacjentowi podaje się substancję wywołująca skurcz oskrzeli. Reakcja silniejsza niż należna przemawia za nadreaktywnością oskrzeli, co jest typowym zachowaniem dróg oddechowych w astmie.

Poza powyższymi wykonuje się również punktowe testy skórne. W morfologii krwi obwodowej również poszukujemy wykładników procesu alergicznego (poziom przeciwciał klasy IgE).

Zdarza się, że mimo przeprowadzonej diagnostyki lekarz ma wątpliwości, co do podłoża dolegliwości. Wówczas może „na próbę” podać pacjentowi leki, które zazwyczaj podaje się w astmie. Zmniejszenie natężenia lub ustąpienie dolegliwości jest kolejnym elementem zbliżającym do postawienia rozpoznania.