Czy z astmy można „wyrosnąć”?

Co do zasady uważa się, że astma jest choroba nieuleczalną, trwa do końca życia. Jednak czasem może się zdarzyć, że nasilenie objawów zmniejszy się, lub znikną one zupełnie. U nastolatków objawy astmy mogą ustąpić, a następnie powrócić w wieku dorosłym. Co oczywiste, objawy astmy wywołanej alergią na np. pyłki roślin nie będą obecne poza okresem pylenia. Dlatego astma wymaga dokładnej diagnostyki – należy nie tylko prawidłowo rozpoznać chorobę, ale także określić jej przyczynę.

Dlatego chory z raz rozpoznaną astmą powinien być pod okresową opieką poradni alergologicznej do końca życia.