Łatwo mylimy POChP z astmą – dlaczego?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest często mylona z astmą. Jednak to dwie różne choroby, a nieprawidłowe rozpoznanie i złe leczenie może mieć negatywne skutki dla pacjenta. Powodem pomyłek jest wspólny objaw dla obu choróbuczucie duszności. POChP i astma to jednak dwie bardzo różne choroby. Błędne rozpoznawanie astmy u chorego na POChP może doprowadzić do wielu powikłań. Takie wnioski wyciągnięto w niedawno opublikowanych amerykańsko-brytyjskich badaniach naukowych przeprowadzonych przez National Jewish Medical and Research Center w Denver. Badacze poddali analizie historie chorób 597 chorych w wieku powyżej 39 lat, którzy byli leczeni lekami “na oddychanie”. Badania przeprowadzono w Aberdeen w Szkocji i w Denver, USA. Następnie wszystkim analizowanym chorym wykonano badanie spirometryczne, które służy do potwierdzenia rozpoznania POChP.

Wśród 235 chorych, u których badanie spirometryczne potwierdziło POChP, 51% miało poprzednio rozpoznaną astmę. U 38% chorych dotychczasowe rozpoznanie było prawidłowe. Już wcześniej rozpoznano u nich POChP na podstawie wyniku badania spirometrycznego. “Wyniki tych badań są bardzo pouczające – mówi prof. Jan Zieliński, koordynator Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego “Głęboki Oddech”, w roku 2009. – Okazało się, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zbyt rzadko korzystają z badania spirometrycznego dla rozpoznania przyczyny duszności. Powoduje to rozpoznawanie astmy u chorego, który cierpi na POChP. Mylne rozpoznanie – dodaje profesor – może mieć poważne konsekwencje. Leczenie obydwu chorych bardzo się różni. Stosowanie leków na astmę przez chorego na POChP jest często nie tylko bezskuteczne, ale może po dłuższym stosowaniu powodować niekorzystne objawy uboczne.”

Co to jest badanie spirometryczne i jak się je wykonuje?

Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby.

Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu – spirometru.

Badania spirometryczne powinni wykonać wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.