POChP i niska świadomość społeczeństwa

POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) to choroba płuc, która jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, niesie za sobą ryzyko śmierci. Kilka lat temu przeprowadzono w Polsce badanie nad znajomością terminu przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Tylko 6% Polaków znało tę nazwę. Okazuje się jednak, że słaba społeczna świadomość istnienia bardzo częstej, utrudniającej życie i śmiertelnej choroby w Polsce nie jest odosobniona.

Podobnie niska świadomość czym jest POChP ma miejsce w Hiszpanii. Dowiodły tego badania przeprowadzone wśród 7 tysięcy Hiszpanów, w wieku powyżej 40 lat*. Termin POChP był znany
przez 8,6% respondentów, czyli niewiele więcej niż w Polsce. Było tak, mimo, że 24% zapytanych osób miało główny objaw POChP- przewlekły kaszel – a część także duszność podczas wysiłku.

Te wyniki wskazują, że konieczne jest wzmożenie działań informujących o chorobie w mediach, mówienie o jej objawach, sposobach leczenia, a także skutkach. Uświadamianie czym jest POChP poprzez media jest szczególnie istotne, ponieważ ankietowani Hiszpanie twierdzili, że głównym źródłem wiadomości o chorobie były właśnie media.

 

 

* Respiratory Medicine 2006;100:1973-1980