Co to znaczy uzyskać kontrolę astmy?

Astmę uznaje się za kontrolowana, jeśli równocześnie spełnione są wszystkie kryteria:

  • objawy dzienne występują nie częściej niż 2 razy w tygodniu, w związku z tym
  • potrzeba stosowania leków doraźnych występuje nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
  • pacjent nie ma ograniczeń aktywności życiowej, zawodowej,
  • objawy nocne, przebudzenia nie występują,
  • czynność płuc mierzona badaniami czynnościowymi (spirometria, pikflometria) jest prawidłowa,
  • zaostrzenia nie występują.