Czy można w jakiś sposób rozpoznać astmę, zanim pojawią się objawy? Co robić, aby jak najwcześniej rozpoznać chorobę?

Odsetek astmy niezdiagnozowanej szacuje się na ok. 50 % u dorosłych i nawet do 75 % u dzieci.

Tak wysoki odsetek nierozpoznanej astmy jest spowodowany wielopostaciowością objawów i upodobnianiem się astmy do innych jednostek chorobowych. Ponadto nie ma uniwersalnego testu, czy badania pozwalającego ze 100 % pewnością rozpoznać astmę u małego dziecka.

U większości dzieci chorych na astmę pierwsze objawy choroby ujawniają się przed 5. rokiem życia.

Specjaliści różnych dziedzin medycyny opracowali system pozwalający na maksymalnie trafne na ile  to możliwe, rozpoznanie lub wykluczenie choroby u dziecka, u którego jest ona
podejrzewana. System ten został opisany pod postacią zaleceń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zawiera szereg pytań, które powinny być zadane rodzicowi dziecka z dolegliwościami ze strony oskrzeli (dokument ten nazywa się KOMPAS POZ).

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka astmę, lekarz rodzinny przy pomocy tego prostego narzędzia będzie w stanie z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić lub wykluczyć chorobę. A w razie wątpliwości skieruje do specjalisty alergologa.

Jak najwcześniejsze rozpoznanie astmy i wdrożenie prawidłowego leczenia ma ogromny wpływ nie tylko na bieżące funkcjonowanie dziecka, ale również na prawidłowy rozwój i działanie układu oddechowego w przyszłości – życiu dorosłym.