Marsz alergiczny - czym właściwie jest?

Marsz alergiczny to zjawisko, które polega na ewolucji wraz z wiekiem jednej postaci alergii w drugą, ze zmianą jej lokalizacji. U osób podatnych alergia może objawić się już w pierwszych miesiąca życia dziecka. Mogą się pojawić objawy alergii pokarmowej i/lub atopowego zapalenia skóry. Jeśli na czas choroba nie zostanie prawidłowo zdiagnozowana i leczona, z czasem może dojść do rozwoju alergicznego nieżytu nosa i – ostatecznie astmy oskrzelowej, co może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia dziecka. Ewolucja może przebiegać również w odniesieniu do alergenów – z wiekiem rośnie tolerancja dla alergenów pokarmowych, a pojawia się alergia na alergeny wziewne.

Zjawisko to nie zawsze musi przebiegać według wymienionej wyżej kolejności, nie musi również zawierać wszystkich etapów. Mogą wystąpić jedynie niektóre jego postaci, np. alergiczny nieżyt nosa przechodzi od razu w astmę lub atopowe zapalenie skóry. Może się również zdarzyć, że niektóre etapy marszu alergicznego przebiegają jednocześnie.

Jakie są jego przyczyny?

To wypadkowa skłonności genetycznej do alergii i wpływów środowiskowych, wśród których należy wymienić przede wszystkim dieta (wczesny kontakt z substancjami uczulającymi, np. mlekiem krowim lub białkiem jaja kurzego, glutenem, orzeszkami ziemnymi itp.), zanieczyszczenia powietrza, czy infekcje wirusowe.

Uważa się, że ok. 30–40% dzieci z AZS rozwinie astmę oskrzelową do 3.–4. r.ż., a przy obciążeniu rodzinnym odsetek ten wzrasta nawet do 80%. Dlatego podstawowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie chorób alergicznych.